Sau thời gian nỗ lực học tập và nghiên cứu, sáng ngày 7-9-2019, khoa Sau Đại học và Quan hệ Quốc tế thuộc Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ ngành Xây dựng cho học viên các khóa 3,4,6,7.

Tham dự hội đồng bảo vệ luận văn có: PGS.TS Trương Tích Thiện, TS. Lê Đình Kỳ, TS. Nguyễn Thanh Nguyên, TS. Nguyễn Ngọc Phúc, TS. Nguyễn Ngọc Thắng, TS. Nguyễn Hồng Ân.

Học viên bảo vệ luận văn trước Hội đồng
Học viên bảo vệ luận văn trước Hội đồng

Hội đồng chấm luận văn gồm các chuyên gia đầu ngành đã làm việc hết sức tập trung, công tâm trong việc phân tích, đánh giá các đề tài tham gia bảo vệ. Đánh giá chung của Hội đồng, các đề tài đều có tính sáng tạo cao, trình bày khoa học, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn.

Hội đồng chấm luận văn
Hội đồng chấm luận văn

Việc lựa chọn đề tài, lựa chọn các giải pháp khoa học để nghiên cứu đã cho thấy sự tự tin, nghị lực và bản lĩnh của học viên trước mỗi vấn đề khoa học. Đó sẽ là những cơ sở để sau khi tốt nghiệp, học viên tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An sẽ có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Ban Thông tin