Trải qua hai năm học tập và nghiên cứu dưới mái trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, vừa qua 14 học viên các lớp 17CHTC1 và 17CHTC2 thuộc chuyên ngành Tài chính Ngân hàng đã tiến hành bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng hội đồng
Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng hội đồng

Hội đồng bảo vệ luận văn gồm có: GS.TS Trương Quang Vinh, PGS. TS Nguyễn Đăng Dờn, PGS.TS Hoàng Đức, PGS.TS Nguyễn Thị Nhung, PGS.TS Phước Minh Hiệp, TS. Đoàn Thị Hồng, TS. Dương Ngọc Duyên, TS. Phạm Văn Ơn, TS. Lê Hoàng Vũ, TS.Nguyễn Kim Chung,...

Học viên bảo vệ trước hội đồng
Học viên bảo vệ trước hội đồng

Sau khi thông qua quyết định và hướng dẫn về quy trình bảo vệ luận văn, các học viên và hội đồng đã tiến hành phiên làm việc một cách nghiêm túc. Ngay sau khi nghe các học viên trình bày kết quả nghiên cứu, Hội đồng bảo vệ đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý cả về hình thức và nội dung. Nhiều luận văn có tính thực tiễn cao, có thể phần nào áp dụng vào giải quyết các vấn đề còn tồn tại ở cơ quan/địa phương nơi học viên đang công tác. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế cần bổ sung, hoàn thiện trong luận văn.

Hội đồng làm việc nghiêm túc và đưa ra nhiều nhận xét đánh giá về  luận văn của học viên
Hội đồng làm việc nghiêm túc và đưa ra nhiều nhận xét đánh giá về luận văn của học viên

Kết quả đánh giá chung, các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài. Hy vọng rằng, với những kiến thức đã thu được trong 2 năm học, các học viên có thể áp dụng các kiến thức nghiên cứu vào thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho công tác của chính mình, cũng như đóng góp vào sự nghiệp phát triển KH&CN của đất nước.

Ban Thông tin