Sáng ngày 7-7-2019, Khoa Sau Đại học thuộc Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã tổ chức bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh cho 12 học viên.

Hội đồng đánh giá luận văn gồm có: GS.TS Trương Quang Vinh, PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn, PGS.TS Hoàng Đức, TS. Đoàn Thị Hồng, TS. Dương Ngọc Duyên, TS. Phan Ngọc Trung, TS. Võ Đăng Khoa.

Học viên bảo vệ luận văn trước hội đồng
Học viên bảo vệ luận văn trước hội đồng

Sau khi nghe các học viên trình bày kết quả nghiên cứu, Hội đồng bảo vệ đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý cả về hình thức và nội dung. Nhiều luận văn có tính thực tiễn cao, có thể phần nào áp dụng vào giải quyết các vấn đề còn tồn tại ở cơ quan, địa phương nơi học viên đang công tác. Kết quả đánh giá chung, các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

Hội đồng đánh giá cao tính khoa học của nhiều luận văn. Ảnh: Quốc Thậm
Hội đồng đánh giá cao tính khoa học của nhiều luận văn. Ảnh: Quốc Thậm

Luận văn tốt nghiệp được xem là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên. Với những kiến thức đã thu được trong 2 năm học, các học viên có thể áp dụng các kiến thức nghiên cứu vào thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho công tác của chính mình, cũng như đóng góp vào sự nghiệp phát triển KH&CN của đất nước

Ban Thông tin