Trong hai ngày 18 và 19-5-2019, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ ngành Xây dựng cho 22 học viên các khóa 2,3,4.

Học viên tự tin bảo vệ trước hội đồng
Học viên tự tin bảo vệ trước hội đồng

Hội đồng đánh giá luận văn gồm có: TS. Lê Đình Kỳ, TS. Đỗ Đại Thắng, TS. Nguyễn Hồng Ân, TS. Phạm Văn Hùng, TS. Nguyễn Ngọc Thắng đều có nhiều kinh nghiệm thuộc lĩnh vực xây dựng. Trong suốt thời gian bảo vệ, hội đồng đã làm việc hết sức nghiêm túc, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đã đạt được của các học viên, cũng đã chỉ ra những hạn chế cần bổ sung, hoàn thiện. Kết quả đánh giá chung các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành Luận văn, vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

Hội đồng lắng nghe và đặt nhiều câu hỏi cho các học viên
Hội đồng lắng nghe và đặt nhiều câu hỏi cho các học viên

Thành công của buổi bảo vệ tiếp tục khẳng định chất lượng chương trình đào tạo sau đại học của Trường DLA. Đồng thời đánh dấu sự trưởng thành của các học viên trên con đường học tập, nghiên cứu và mở ra nhiều cơ hội mới trong tương lai.

DLA