Sáng ngày 23-02-2019, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã tổ chức bảo vệ đề cương luận văn thạc sỹ cho 10 học viên Cao học khóa 7 (2017-2019) chuyên ngành Xây dựng.

Học viên bảo vệ đề cương trước hội đồng
Học viên bảo vệ đề cương trước hội đồng

Hội đồng bảo vệ đề cương gồm có: TS. Đỗ Đại Thắng, TS. Nguyễn Ngọc Phúc, TS. Nguyễn Thanh Nguyên. Sau 1 ngày làm việc, hội đồng có những định hướng và nhận xét cho học viên chỉnh sửa, bổ sung đề cương cho phù hợp với chuyên ngành đào tạo và thực tiễn công tác. Chúc cho các học viên sẽ hoàn thành luận văn với kết quả tốt nhất ghi nhận những phấn đấu không ngừng nghỉ của mình trong học tập và công tác.

Hội đồng làm việc tích cực và có những góp ý nhằm giúp học viên hoàn thiện đề cương luận văn
Hội đồng làm việc tích cực và có những góp ý nhằm giúp học viên hoàn thiện đề cương luận văn

DLA