Chiều 19-2-2019, BTC –GDĐĐ đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch truyền thông giáo dục phẩm chất đạo đức cho CB-GV-NV và HVSV năm học 2018-2019.

Toàn cảnh buổi họp
Toàn cảnh buổi họp

PGS-TS Đặng Thị Phương Phi-PHT-Trưởng BTC-GDĐĐ đã nêu mục đích, yêu cầu của công tác giáo dục phẩm chất đạo đức cho CB-GV-VN và HVSV; thông qua công tác giáo dục sẽ giúp CB-GV-NV-HVSV nâng cao nhận thức, tin tưởng vào sự phát triển của đất nước, sự phát triển của nhà trường, từ đó CB-GV-NV-HVSV sẽ không ngừng học tập, nghiên cứu, đồng tâm hiệp lực xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

PGS-TS Đặng Thị Phương Phi-PHT-Trưởng BTC-GDĐĐ phát biểu tại buổi họp
PGS-TS Đặng Thị Phương Phi-PHT-Trưởng BTC-GDĐĐ phát biểu tại buổi họp

Trong năm học 2018-2019, nhà trường triển khai trong CB-GV-NV thực hiện 3 xây (- Rèn luyện đạo đức, - Nâng cao tri thức, rèn luyện kỹ năng, - Nỗ lực sáng tạo), 3 chống (-Trì trệ, quan liêu-Lãng phí-Ù lì, lười trong suy nghĩ). Trong HVSV thực hiện 5 xây (-Chăm chỉ, chuyên cần-Tự học, tự rèn-Bản thân đẹp-Trường đẹp-Các hoạt động cộng đồng), 5 chống (-Vắng học, bỏ học-Không tập trung trong giờ học-Không tham gia các hoạt động do Trường, địa phương phát động-Vi phạm nội quy và tệ nạn xã hội).

BTC - GDĐĐ cũng phân công các thành viên trong Ban, bàn giải pháp triển khai kế hoạch truyền thông đạt hiệu quả. Theo đó sau khi xác định phẩm chất đạo đức cần thiết cho CB-GV-NV-HVSV, Ban sẽ tổ chức 2 đợt truyền thông cho CB-GV-NV và HVSV (trong tháng 2 và 3 năm 2019). Đến tháng 5 sẽ tổ chức 2 hội thảo chuyên đề “Đạo đức người Thầy” và “Đạo đức người học trong Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An”.

DLA