Trong các ngày 4, 5 và 6-01-2019, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tổ chức bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ cho học viên các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp cho học viên theo học hệ đào tạo sau đại học các khóa của trường.

Học viên trình bày đề cương trước hội đồng
Học viên trình bày đề cương trước hội đồng
Học viên trình bày đề cương trước hội đồng

Trong các buổi làm việc, học viên trình bày những nội dung dự kiến sẽ viết trong luận văn thạc sĩ của mình, cấu trúc các chương, các phương pháp nghiên cứu, dự kiến nguồn số liệu, tư liệu tham khảo trong quá trình làm luận văn. Sau đó, hội đồng sẽ có những góp ý, đánh giá, bổ sung giúp cho đề cương của học viên được hoàn thiện. Học viên sẽ bám sát theo đề cương đã được hội đồng đồng ý thông qua để tiến hành viết luận văn thạc sĩ trong 6 tháng và sẽ tiến hành bảo vệ trước hội đồng khi đạt đủ các điều kiện trong quá trình đào tạo, chuẩn đầu ra.

Học viên lắng nghe và ghi nhận những góp ý, nhận xét từ các thành viên hội đồng
Học viên lắng nghe và ghi nhận những góp ý, nhận xét từ các thành viên hội đồng

Chúc cho các học viên sẽ hoàn chỉnh đề cương luận văn của mình, làm nền tảng cho quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài để hoàn thành chương trình học thạc sĩ của mình.

Ban thông tin