Từ ngày 15-3, hệ thống các Sở Giáo dục và Đào tạo trên phạm vi toàn quốc bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng năm 2012. Thời gian nhận hồ sơ kéo dài đến 17giờ  ngày 16-4-2012.

      Sau thời gian trên, thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại các trường tổ chức thi từ ngày 17-4 đến 17 giờ ngày 23-4-2012.

       Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

      + Một túi đựng hồ sơ, phiếu số 1, phiếu số 2. (Phiếu số 1 do Sở Giáo dục và Đào tạo lưu giữ. Phiếu số 2 do thí sinh giữ và được sử dụng trong các trường hợp cần thiết).

      + 3 ảnh chân dung cỡ 4x6cm được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi; 3 phong bì đã dán sẵn tem ghi rõ họ, tên và địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.

      + Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

      Riêng thí sinh có nguyện vọng học tại các trường Đại học, Cao đẳng không tổ chức thi tuyển sinh hoặc hệ Cao đẳng của trường Đại học, trường Cao đẳng thuộc các Đại học thì cần nộp thêm bản photocopy mặt trước của tờ phiếu đăng ký dự thi số 1.

      Học sinh đang học lớp 12 trung học phổ thông tại trường nào thì nộp hồ sơ đăng ký dự thi, lệ phí đăng ký dự thi tại trường đó. Các đối tượng khác (thí sinh tự do) nộp hồ sơ đăng ký dự thi, lệ phí đăng ký dự thi tại các địa điểm do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Các địa điểm này không thu hồ sơ đăng ký dự thi, lệ phí đăng ký dự thi của học sinh đang học lớp 12.

      Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường không thay đổi thời hạn, không kết thúc việc nhận hồ sơ đăng ký dự thi, lệ phí đăng ký dự thi trước hoặc sau thời hạn quy định.
 
 
Các tin khác