KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI THẢO THỰC TẬP VIÊN TIỀM NĂNG CỦA SACOMBANK

Kính gửi: -Ban Giám Hiệu Nhà trường

-Các Phòng, Ban và các Khoa

I-MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

-Tạo điều kiện cho sinh viên sắp tốt nghiệp có cơ hội giao lưu với các doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội việc làm ổn định

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa trường với các doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá thương hiệu.

II-KẾ HOẠCH TỔ CHỨC:

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An phối hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (trong ngày 31/10/2018).

2.1 Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 ngày 31/10/2018, tại phòng F101

2.2 Thành phần tham dự

- Đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

- Đại diện BGH (Cô TS. Đoàn Thị Hồng)

- Đại diện Trung Tâm ĐBCL-QHDN&CTSV (Cô Nguyễn Thị Tài)

- Đại diện Trưởng/phó các Phòng, Khoa và Ban

- Mỗi Khoa/Ban thông báo Sinh viên năm 4 khối Kinh tế tham gia đầy đủ

2.3 Nội dung:

TT

Thời gian

Nội dung

Đơn vị thực hiện

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

1

07:30 – 08:00

Tập trung sinh viên, ổn định chổ ngồi

Sacombank

2

08:00 – 08:05

Tiết mục văn nghệ (nếu có)

Đội văn nghệ

3

08:05 – 08:10

Giới thiệu đại biểu, tuyên bố lý do & bắt đầu chương trình

Sacombank

4

08:10 – 08:15

Đại diện Lãnh đạo Trường phát biểu

Đại diện Trường

5

08:15 – 08:20

Tặng hoa cho Đại diện Trường

Sacombank

6

08:20 – 08:25

Đại diện Lãnh đạo Sacombank phát biểu

Sacombank

7

08:35 – 09:15

Giới thiệu nội dung TTVTN Sacombank 2019

Sacombank

PHẦN 2: ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ & TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH

1

09:15– 10:00

Chia sẻ về định hướng nghề nghiệp

Giải đáp thắc mắc liên quan đến chương trình TTVTN Sacombank 2019

Sacombank

Đại diện Trường

PHẦN 3: THI TUYỂN

1

10:00 –11:15

Thi tuyển & thông báo lịch phỏng vấn

Sacombank

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

3.1 Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp & Hỗ trợ Sinh viên

+ Lập kế hoạch chi tiết gửi Ban Giám hiệu Trường quyết định

+ Gửi thông báo đến tất cả Phòng, Ban và Khoa liên quan

+ Tổ chức nhân sự để đón tiếp khách

3.2 Các Khoa, Ban chuyên môn

+ Thông báo đến các bạn Sinh viên đến tham gia tuyển dụng đúng giờ.

+ Thư ký các Khoa/Ban có mặt tại phòng trước 10 phút và quản lý Sinh viên của Khoa/Ban mình

3.3 Phòng Thiết bị

+ Chuẩn bị hệ thống âm thanh, micro, máy chiếu để phục vụ Ngày hội

3.4 Phòng Tổ chức Hành chính

+ Trang trí phòng F101 (khăn trải bàn, nước uống (10 chai loại 330ml)

3.5 Ban thông tin

+ Cử nhân viên tham gia Ngày hội ghi lại hình ảnh và viết bài đăng lên website của Trường ngay sau khi Hội thảo kết thúc.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

+ Ngày 23/10/2018 trình Kế hoạch lên BGH duyệt

+ Ngày 24/10/2018 họp các Phòng/Ban và Khoa liên quan đến việc tổ chức Ngày hội

+ Ngày 31/10/2018 tổ chức Ngày hội tuyển dụng “Thực tập viên tiềm năng SACOMBANK”

Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ đã được phân công./.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Đoàn Thị Hồng