Để chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019, từ ngày 13-8-2018 đến ngày 17-8-2018, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã tổ chức tuần lễ sinh hoạt công dần đầu khóa cho sinh viên các khóa 2014, 2015, 2016 và 2017 với nhiều nội dung cần thiết cho sinh viên.

Phòng QLĐT-TS phổ biến đến sinh viên những vấn đề cần lưu ý
Phòng QLĐT-TS phổ biến đến sinh viên những vấn đề cần lưu ý

Tuần lễ sinh hoạt công dân giúp học sinh, sinh viên nắm vững lại các quy chế đào tạo, chuẩn đầu ra, các quy trình có liên quan, kỹ năng mềm cho sinh viên, an toàn giao thông, hoạt động của Đảng trong trường học, lãnh đạo gặp gỡ sinh viên, sinh viên gặp doanh nghiệp với nhiều thông tin bổ ích.

Ngoài ra, sinh viên còn được gặp gỡ trưởng khoa, thư ký, giáo vụ khoa, giáo viên chủ nhiệm nói chuyện về chuyên ngành học, giải đáp thắc mắc thuộc phạm vi của khoa, phổ biến khung học tập mới, một số quy trình và thủ tục cần thiết cho sinh viên trong quá trình học, hướng dẫn xem thời khóa biểu, nhắc nhở chuẩn đầu ra, bầu ban cán sự lớp (nếu cần).

Sinh viên nghe chuyên đề An toàn giao thông
Sinh viên nghe chuyên đề An toàn giao thông

Tuần lễ sinh hoạt công dân là hoạt động bắt buộc dành cho tất cả sinh viên. Sau tuần lễ học, sinh viên sẽ viết và nộp bài thu hoạch về ban tổ chức lớp học, đây cũng là một trong những tiêu chí trong việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên.

Ban thông tin