Long An là tỉnh giáp với Tp. Hồ Chí Minh nơi có nhiều trường đại học danh tiếng, điều đó không phải là trở ngại mà còn là điều kiện để Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An ( ĐH KTCN Long An ) tận dụng lợi thế có được của TP.HCM về những tiến bộ khoa học kỹ thuật, về chất lượng đội ngũ giảng viên...để có chính sách phát triển phù hợp. Mặt khác nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao của tỉnh Long An là rất lớn, trong khi điều kiện để người học ở tỉnh nhà có thể theo học các trường đại học ở TP.HCM không phải nhiều gia đình có thể đáp ứng được. Việc ra đời một trường đại học đào tạo đa hệ, đa ngành tại địa phương như Trường ĐH KTCN Long An sẽ tạo thêm nhiều cơ hội, điều kiện học tập không chỉ cho con em nhân dân trong tỉnh, nhất là các vùng sâu, vùng xa mà còn phục vụ cho các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng cảm được nhu cầu học tập của người học tại tỉnh nhà, lãnh đạo Trường ĐH KTCN Long An luôn tận tâm với người học theo tiêu chí “ Tri - Hành - Đạt nhân ” cụ thể thiết thực như :

-Việc nghiên cứu các đề tài nhằm hiểu rõ về nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của người học

.Năm 2013: Đề tài ‘‘Đề xuất giải pháp rèn luyện kỹ năng sống cho sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An’’ của TS. Đặng Thị Phương Phi được hội đồng khoa học Trường Đại học KTCN Long An công nhận, xếp loại xuất sắc.

.Năm 2014: Bài đăng trên trang web của Trường ĐH KTCN Long An “ Trách nhiệm với cuộc sống của Học sinh sinh viên” của TS. Đặng Thị Phương Phi - PHT.DLA, được quan tâm của nhiều người đọc đứng đầu tìm kiếm thông tin và chia sẽ từ trang web Google.

.Năm 2016 : Đề tài ‘‘ Sự hài lòng trong học tập của sinh viên-học viên TT ĐTTX trường Đại học Kinh tế Công Nghiệp Long An ’’ của Trung tâm Đào tạo Thường xuyên được hội đồng khoa học Trường Đại học KTCN Long An công nhận.

.Bài đăng trên tạp chí số 12+13-tháng 5/2017 Kinh tế-Công nghiệp Trường ĐH KTCN Long An “ Luận về minh triết giáo dục 'Tri-Hành-Đạt nhân'’’ của GS.TS. Lê Đình Viên.

- Về chính sách : Lãnh đạo trường luôn nghiên cứu về chính sách nhằm động viên và hỗ trợ thiết thực người học. Ngoài chính sách đặc thù trong tuyển sinh CĐ, ĐH đối với các trường CĐ, ĐH thuộc khu vực Tây Nam Bộ được quy định tại thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Trường ĐH KTCN Long An còn nhiều chính sách ưu đãi đối với sinh viên khi vào học tại trường.

Ngày nào người học còn có nhu cầu về học tập thì lãnh đạo trường ĐH KTCN Long An vẫn còn tiếp tục nghiên cứu và tìm ra những giải pháp đem đến tiện lợi-an tâm trong học tập. Trường sẽ phát triển qui mô, thực hiện đa dạng loại hình, ngành nghề đào tạo, xem đây là nhiệm vụ chiến lược của nhà trường. Sinh viên do trường đào tạo phải đảm bảo kiến thức hiện đại, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp vững chắc, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, thích ứng nhanh với những thay đổi về khoa học công nghệ, thực hiện tốt hơn nữa việc “Gắn đào tạo với nhu cầu xã hội”, nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo, có phẩm chất đạo đức, có sức khỏe tốt, có khả năng giao tiếp, hợp tác, có trình độ ngoại ngữ, tin học đạt chuẩn qui định. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện. Thực hiện có hiệu quả cao nhất phương châm của nhà trường là “ Tri - Hành - Đạt nhân ”./.

Nguyễn Dương Thanh Tâm