ThS. NGUYỄN MINH KHOA (*)

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) có mục tiêu, tầm nhìn và sứ mệnh trở thành Trường Đại học đa ngành, đa lĩnh vực và không chỉ phục vụ nguồn nhân lực chất lượng cao cho Long An mà còn rộng hơn cho khu vực và cả nước.

Cùng với sự hoạch định chính sách vĩ mô của Nhà nước và định hướng về chiến lược của ngành giáo dục, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đại học thông qua những Thông tư, Nghị định được ban hành từ phía đơn vị chủ quản là Bộ Giáo dục và Đào tạo, không nằm ngoài chiến lược phát triển của nhà trường, gần đây với hai công văn sau đây sẽ được cho là cơ hội để các trường có đào tạo hai ngành này phát triển mạnh trong thời gian sắp tới.

Thứ nhất là công văn số 4929/BGDĐT- GDĐH ngày 20 tháng 10 năm 2017 về việc áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành về du lịch được giới thiệu tóm tắt với các ý như sau:

Về chương trình đào tạo được phép rút ngắn thời gian đào tạo phù hợp với khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.

Yêu cầu các cơ sở đào tạo về du lịch tăng thời gian đào tạo thực hành, thực tập tại doanh nghiệp. Cơ sở đào tạo tự chủ lựa chọn doanh nghiệp đối tác; chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng và năng lực tham gia đào tạo của doanh nghiệp đối tác trong quá trình phối hợp đào tạo và tổ chức cho sinh viên thực hành, thực tập.

Nghiên cứu việc công nhận một số học phần mà người học tích lũy được từ các khóa đào tạo cấp chứng chỉ về nghiệp vụ du lịch tương đương với một số môn học, tín chỉ trong chương trình đào tạo đại học thông qua quy trình đánh giá và công nhận tín chỉ của các cơ sở đào tạo.

Bộ GD-ĐT khuyến khích thực hiện hình thức đào tạo văn bằng thứ hai ngành du lịch; khuyến khích các cơ sở đào tạo linh hoạt mở ngành đào tạo nhân lực du lịch theo nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế.
Các cơ sở đào tạo liên kết đào tạo với doanh nghiệp được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo hướng mở rộng quy mô đối với các ngành đào tạo về du lịch; mở rộng chỉ tiêu đào tạo văn bằng 2 trình độ đại học của các ngành này. Trên cơ sở tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp, phân tích mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp nhóm ngành du lịch, các cơ sở đào tạo xác định chỉ tiêu tuyển sinh, điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với thị trường lao động ngành du lịch.

Thứ hai là công văn số 5444/BGDĐT-GDĐH ngày 16 tháng 11 năm 2017 về việc áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trình độ đại học thông qua một số ý tóm tắt như sau:

Bộ cũng khuyến khích các cơ sở đào tạo mở các ngành mới trong nhóm ngành CNTT, các ngành/chuyên ngành CNTT ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế.
Các sinh viên đang học đại học hết năm thứ 1, 2, 3 các ngành khác nếu có nguyện vọng có thể được chuyển sang học các ngành CNTT ở trong cùng một cơ sở đào tạo hoặc chuyển sang các cơ sở đào tạo khác có đào tạo các ngành CNTT; Chỉ tiêu và điều kiện chuyển ngành học do thủ trưởng các cơ sở đào tạo quy định cụ thể theo hướng mở, công khai và đảm bảo các điều kiện đầu vào tối thiểu của chương trình đào tạo. Thủ tục chuyển trường thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Có chính sách thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia CNTT quốc tế tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; khuyến khích chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý (gọi chung là chuyên gia) có kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp của doanh nghiệp tham gia đào tạo nhân lực CNTT.

Các chuyên gia này là người có trình độ từ thạc sĩ trở lên hoặc tốt nghiệp đại học có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên đúng ngành tham gia đào tạo. Trên cơ sở thống nhất với doanh nghiệp đối tác về tỷ lệ thời gian tham gia đào tạo của các chuyên gia, cơ sở đào tạo được tính các chuyên gia là giảng viên cơ hữu phù hợp với tỷ lệ thời gian tham gia đào tạo để xác định chỉ tiêu tuyển sinh các ngành CNTT.

Các cơ sở đào tạo CNTT phải gắn kết với các doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT để dự báo nhu cầu lao động, xây dựng chuẩn đầu ra và đào tạo sinh viên có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu ngành nghề.

Điều chỉnh chương trình đào tạo CNTT theo hướng ứng dụng, mở, liên thông gồm các học phần cốt lõi và các học phần tự chọn. Các học phần cốt lõi nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng về CNTT. Các học phần tự chọn là các hướng đào tạo chuyên sâu CNTT ứng dụng. Nghiên cứu đưa nội dung đào tạo các chứng chỉ nghề có uy tín trên thế giới (ví dụ: chứng chỉ của Microsoft, Oracle, Cisco,...) vào nội dung đào tạo thực hành để đáp ứng chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp.

Thời gian đào tạo thực tế tại doanh nghiệp phải đảm bảo ít nhất 30% tổng thời gian đào tạo và được xác định cụ thể trong chương trình đào tạo. Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng thực tập, thực hành tại doanh nghiệp đối tác.

Nghiên cứu việc công nhận một số học phần mà người học tích lũy được từ các khóa đào tạo cấp chứng chỉ CNTT tương đương với một số môn học, tín chỉ trong chương trình đào tạo đại học thông qua quy trình đánh giá và công nhận tín chỉ của các cơ sở đào tạo. Khuyến khích các cơ sở đào tạo công nhận tín chỉ lẫn nhau.
Tuy hai văn bản trên vừa mới ban hành, nhưng bằng việc sáng tạo, có tầm nhìn xa và những quyết sách đúng đắn từ Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo nhà trường đã lãnh đạo thành công trong một số mặt công tác đào tạo của nhà trường đối với hai ngành đào tạo đặc thù như trên.

Trong một vài năm vừa qua, bên cạnh việc nhà trường đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trong nước, nhà trường còn nhắm đến việc triển khai từng bước đào tạo ngành trong năm 2018 là ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành, sau thời gian học tập tại trường, một số sinh viên được thực tập các đợt ngắn ngày, thực tập cuối khóa ở nước ngoài và được nhà tuyển dụng tuyển chọn để tham gia làm việc tại thì trường lao động ở các nước trong khu vực ASEAN như Singapore, Malaysia.

Nhà trường đã có những quả ngọt đầu tiên được đơn cử như:

Sinh viên Lê Trường Thịnh học lớp 10TH đã tốt nghiệp và làm cho công ty SEYERSWIDE PTE LTD ở địa chỉ 47 Kallang Pudding Road #10-15 S(349318) Singapore (349318). Sinh viên Nguyễn Thuận Phát học lớp 10TH đã tốt nghiệp và làm cho công ty GEMSPRING TECHNOLOGIES PTE. LTD ở địa chỉ 11 TAMPINES STREET 92#03-12, Tampines Biz-Hub, Singapore (528872). Sinh viên Nguyễn Thúy Ngọc học lớp 10TH đã tốt nghiệp và làm cho công ty AVIVEN KUALA LUMPUR OFFICE, địa chỉ 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, các em đã tham gia và được đánh giá tốt ở thị trường lao động của các quốc gia Singapore, Malaysia.

GS – TS Lê Đình Viên (Thứ nhất từ trái sang) – Hiệu trưởng nhà trường trao quà lưu niệm cho ngài Datuk Tee Siew Kiong -Bộ trưởng Du lịch thuộc Bang Johor của Malaysia (Thứ ba từ phải sang), ngài Sofian Akmal Abd.Karim -Tổng lãnh sự Malaysia tại Tp.HCM (Thứ hai từ phải sang) trong chuyến thăm Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An vào ngày 26 tháng 7 năm 2017.
GS – TS Lê Đình Viên (Thứ nhất từ trái sang) – Hiệu trưởng nhà trường trao quà lưu niệm cho ngài Datuk Tee Siew Kiong -Bộ trưởng Du lịch thuộc Bang Johor của Malaysia (Thứ ba từ phải sang), ngài Sofian Akmal Abd.Karim -Tổng lãnh sự Malaysia tại Tp.HCM (Thứ hai từ phải sang) trong chuyến thăm Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An vào ngày 26 tháng 7 năm 2017.

Còn đối với ngành Du lịch thì nhà trường đã có những bước chuẩn bị thật vững chắc là nhà trường sở hữu một địa điểm khang trang tại Malaysia để cho sinh viên thực tập và lưu trú trong suốt thời gian ở Malaysia. Ngày 26 tháng 7 năm 2017 ngài Datuk Tee Siew Kiong - Bộ trưởng Du lịch thuộc Bang Johor của Malaysia đã đến trường và có những cam kết về việc hỗ trợ hết sức cần thiết để sinh viên của trường đến thực tập và tham gia thị trường lao động tại Malaysia. Tuy với quy mô bước đầu sinh viên tham gia vào chương trình này chưa nhiều, nhưng trường tiếp tục duy trì, đúc kết kinh nghiệm và để triển khai tốt hơn chương trình này trong năm 2018.

Tổ chức Hội thảo về đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo thường xuyên hơn nữa để có định hướng đúng theo nhu cầu thị trường lao động trong nước và các nước ASEAN hiện nay để sinh viên sau khi tốt nghiệp được tham gia ngay vào thị trường lao động mà không phải qua quá trình các doanh nghiệp đào tạo lại gây tốn kém và lãng phí kinh phí trong đào tạo và tái đào tạo, làm cho người lao động không được đánh giá cao nên mức thu nhập của họ cũng không cao, đây là điều cả hai phía giữa người lao động và nhà sử dụng lao động không hài lòng. Nhà trường cần phải giảm đi khoảng cách rào cản giữa hai bên là người tốt nghiệp và nhà sử dụng lao động, tạo cơ hội cho họ gần hơn, đây mới chính là cách để cho công tác đào tạo của nhà trường có chất lượng và từng bước khẳng định uy tín cho nhà trường thu hút sinh viên theo học.

Trường tiếp tục tổ chức tuyển chọn, phân loại sinh viên ngay từ đầu vào, để có kế hoạch phù hợp nhất cho việc nâng cao chất lượng theo yêu cầu thị trường lao động trong và ngoài nước.

Tăng cường hơn nữa việc dạy và học tiếng Anh, bên cạnh đó tăng dần hơn nữa các học phần chuyên ngành được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Tiếp tục tăng cường mời giảng viên đến từ các doanh nghiệp, đặc biệt giảng viên từ các đơn vị đối tác của nhà trường ở nước ngoài nhằm giúp sinh viên nắm bắt được kiến thức thực tế và có ngoại ngữ tốt khi sinh viên còn học tập tại trường.

Điều chỉnh chương trình đào tạo kịp thời, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới... đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) trong đó 3 trụ cột chính là kỹ thuật số, công nghệ sinh học, vật lý. Với những yếu tố cốt lõi của Kỹ thuật số trong CMCN 4.0 sẽ là: Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật kết nối - Internet of Things (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data), do đó các ngành đào tạo hiện là thế mạnh mũi nhọn của nhà trường cần phải được quan tâm và định hướng phát triển đúng mức.

Để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu trên, công tác cập nhật dự báo của trường về chủ trương, quy định mới của ngành và của Nhà nước cần nhanh nhạy, kịp thời qua đó chuẩn bị tốt nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất tốt nhất nhằm đi trước, đón đầu, theo kịp sự phát triển của kinh tế xã hội hiện nay.

Công tác đảm bảo chất lượng phải được đặt lên hàng đầu, phải đầu tư đúng mức, duy trì, kiểm soát và quản trị được chất lượng, hiệu quả đào tạo và việc làm sau khi tốt nghiệp của người học. Làm tốt công tác này sẽ thúc đẩy mạnh hiệu quả đào tạo của nhà trường. Cần xác lập và làm quyết liệt đến thời điểm năm 2018 là nhà trường sẽ được công nhận kiểm định chất lượng của cơ sở giáo dục đại học.

Công tác dịch vụ, phục vụ, quản lý người học cần phải làm tốt hơn nữa, tạo được sự hài lòng cho người học, phụ huynh người học yên tâm khi gửi con em của mình vào trường để đào tạo.

Công tác quan hệ với doanh nghiệp nhằm tìm kiếm sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực và tài trợ về cơ sở thực hành, thực tập cho người học, ký kết hợp tác sử dụng lao động của nhà trường đào tạo sau khi tốt nghiệp nhằm tăng tỷ lệ việc người học được đào tạo qua thực tiễn và tỷ lệ người học có việc làm.

Tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ với các trường THPT; mời các em học sinh về trường tham quan và định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp THPT.

Từng bước, có chiến lược mở rộng địa bàn tuyển sinh và đào tạo trong nước ra ngoài nước. Xu hướng đào tạo đại học của thế giới là đại học không tường, không tường còn có nghĩa là không có giới hạn về không gian là chỉ trong nội bộ của nhà trường mà còn trong nước và ngoài nước, không chỉ bị lối mòn suy nghĩ giới hạn bởi tường rào bao che, mà còn là không có giới hạn về loại hình đào tạo, ngành nghề đào tạo, cần thiết phải mở ra mọi mặt như phải mở thêm nhiều ngành nghề, ngắn hạn, dài hạn hết sức đa dạng; mọi đối tượng, lứa tuổi đều có thể đến trường để tham gia học tập. Bên cạnh việc đào tạo theo hình thức chính quy, không chính quy, mà phải nghĩ đến đào tạo phi chính quy nữa đó mới là xu hướng phát triển bền vững của trường đại học với phương châm học tập suốt đời.

Tạo nhiều hơn nữa các sân chơi và các hoạt động phong trào văn nghệ, thể thao, học thuật của sinh viên và học viên cao học nhưng phải tập trung có chủ đề, ý nghĩa, hợp lý về thời gian tổ chức, có kế hoạch, kinh phí kết hợp vận động tài trợ nhằm mang lại hiệu quả cao, thiết thực cho nhà trường và sinh viên, học viên, giúp người học rèn luyện và hoàn thiện không chỉ kiến thức mà còn hoàn thiện về thể chất và nhân cách.