Chiều ngày 20-12-2017, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã tổ chức kết nạp 06 đoàn viên công đoàn mới là CB-GV-NV mới tuyển dụng của Trường.

Sinh hoạt điều lệ công đoàn
Sinh hoạt điều lệ công đoàn

Tại buổi kết nạp, thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn ThS. Nguyễn Phúc Diên Ngọc – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã giới thiệu tóm tắt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn, nêu rõ quyền lợi và nhiệm vụ của người đoàn viên, cơ cấu tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn trường, nhằm giúp đoàn viên mới nắm vững để thực hiện tốt nhiệm vụ và nghĩa vụ của Công đoàn viên. Phó Chủ tịch CĐCS Nguyễn Phúc Diên Ngọc trao quyết định kết nạp 6 đoàn viên công đoàn, chúc mừng các đoàn viên công đoàn mới được kết nạp đợt này và mong muốn các đoàn viên công đoàn mới không ngừng phấn đấu, chung sức, chung lòng đóng góp công sức để xây dựng công đoàn, xây dựng trường ngày càng phát triển.

Trao quyết định kết nạp cho đoàn viên công đoàn mới
Trao quyết định kết nạp cho đoàn viên công đoàn mới

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại Công đoàn cơ sở Trường DLA có 129 đoàn viên công đoàn.

Ban Thông tin (thực hiện)