Thanh long là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân huyện Châu Thành (Long An). Tuy nhiên, thời gian qua, việc sản xuất thanh long theo cách truyền thống ảnh hưởng đến giá trị đầu ra và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Người nông dân hiện nay đã mạnh dạn tiếp cận với nhiều công nghệ mới tuy nhiên họ gặp khá nhiều khó khăn do quy mô manh mún và nhỏ lẽ…

Thấy được những khó khăn trước mắt của người nông dân, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Long An đã phối hợp cùng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) triển khai thử nghiệm “Mô hình tưới và châm phân thông mình cho cây thanh long” trên 1ha tại Hợp tác xã Tầm Vu (HTX), huyện Châu Thành, Tỉnh Long An.

Mô hình thử nghiệm này được thực hiện bởi PGS.TS Lê Đình Tuấn cùng các cộng sự là những kỹ sư của Khoa Công nghệ thông tin thuộc Trường DLA. Mục tiêu chính của việc thực hiện mô hình này là nghiên cứu và xây dựng mô hình tưới và châm phân thông minh cây thanh long hướng tới nông nghiệp công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất cây trồng, đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng đều, giảm thiểu chi phí canh tác, gia tăng sức sức cạnh tranh của sản phẩm, giảm tác hại đến môi trường do canh tác và đem lại hiệu quả kinh tế cho người trồng, hướng tới phát triển nền nông nghiệp bền vững.

Mô hình tổng quan của hệ thống
Mô hình tổng quan của hệ thống

Đề tài này đi sâu vào nghiên cứu và xây dựng trạm điều khiển trung tâm: là trung tâm đầu não điều khiển toàn hệ thống cho phép quản lý và điều khiển các hoạt động liên quan đến môi trường canh tác; Nghiên cứu và xây dựng máy trộn dinh dưỡng, phân bón; Xây dựng phần mềm điều khiển tại trung tâm; Xây dựng phần mềm điều khiển từ xa.

Hiện nay đề tài vẫn đang được thực hiện và bước đầu đã được những kết quả tốt, dự kiến đề tài sẽ đi đúng tiến độ và sớm mang mô hình này nhân rộng đến các hộ nông dân.

thanh long

Được biết, ngoài các đề tài thử nghiệm “Mô hình tưới và châm phân thông minh cây thanh long”, Trường DLA còn tham gia một số đề tài cho Sở KHCN tỉnh Long An như: Nghiên cứu và xây dựng sổ tay ghi chép điện tử VietGap cho rau quả, Nghiên cứu và xây dựng hệ thống theo dõi tưới tiêu thông minh phụ vụ trồng cây thanh long, Hệ thống đèn chiếu sáng thông mình,…Đặc biệt, năm 2014, khoa CNTT Trường DLA đã đạt giải nhỉ Hội thi Sáng tạo KHKT tỉnh Long An và toàn quốc với đề tài: Xây dựng mạng cảm biến không dây phục vụ nông nghiệp chính xác.

Ban Thông tin