Sáng ngày 9-6-2017, Đoàn kiểm tra công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh do Đại tá Nguyễn Văn Nam – Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 làm trưởng đoàn đã đến Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại trường.

Cùng đi với Đoàn kiểm tra có Đại tá Vũ Bá Thành – Chuyên viên cao cấp vụ Giáo dục Quốc phòng của Bộ Giáo dục và Đào tạo phụ trách phía Nam; Đại tá Trịnh Văn Xa – Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An và các thành viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng Quân khu 7; đại diện; Cục Chính trị; Cục Hậu cần và Cục Kỹ thuật.

Tiếp đoàn kiểm tra về phía nhà trường có Th.S Huỳnh Văn Xê - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng cùng đại các phòng khoa, ban trực thuộc nhà trường.

Thạc sĩ Nguyễn Minh Khoa - Trưởng Phòng Đào tạo - Tuyển sinh báo cáo với Đoàn kiểm tra kết quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017. Trong năm học 2016 - 2017 Trường liên kết Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An Ninh Tiền Giang để đưa sinh viên đến Trung tâm để đào tạo huấn luyện về giáo dục quốc phòng an ninh. 100% sinh viên tham gia huấn luyện đều đạt kết quả; trong đó tỷ lệ xuất sắc, giỏi, khá chiếm gần 90%. Tuy nhiên công tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cán bộ lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên còn hạn chế, nhất là đối với đối tượng 4.

Sinh viên tham gia kiểm tra thực hành
Sinh viên tham gia kiểm tra thực hành

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra hệ thống văn bản chỉ đạo của các cấp về giáo dục quốc phòng an ninh và nhiệm vụ quân sự quốc phòng; công tác quản lý chất lượng, phương pháp giảng dạy thực hành môn học Giáo dục quốc phòng an ninh; nhiệm vụ quốc phòng và an ninh cụ thể về quy mô học sinh, sinh viên học giáo dục quốc phòng an ninh và tổ chức quản lý tập trung khi học thực hành…

Bên cạnh đó, đoàn còn trực tiếp kiểm kiến thức, kiểm tra thực hành giáo dục quốc phòng đối với sinh viên.

Chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn kiểm tra
Chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn kiểm tra

Đoàn kiểm tra đánh giá Trường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh. Nhưng bên cạnh đó Trường cần tiếp tục cập nhật các văn bản, chính sách liên quan đến công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong thời gian tới và phối hợp cùng với trung tâm giáo dục quốc phòng tại địa phương phổ biến, cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng.

Đoàn cũng đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An, chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự Tp Tân An ra soát lại đối tượng cần phải bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh để có kế hoạch bồi dưỡng theo quy định. Song song đó Ban Chỉ huy quân sự Tp Tân An nhanh chóng giúp nhà trường xây dựng lực lượng tự vệ; thực hiện tốt công tác quốc phòng nhà trường vững mạnh toàn diện.

Ban Thông tin (thực hiện)