Thanh Quan

1. Yêu cầu Nghiên cứu khoa học (NCKH) ở một trường đại học

Đào tạo và NCKH là hai công việc cơ bản, bổ sung cho nhau ở một trường đại học.

Đào tạo ở bậc đại học là giới thiệu lý thuyết và rèn luyện kỹ năng thực hành để sinh viên thành thạo về chuyên ngành được đào tạo sao cho khi tốt nghiệp sinh viên tự tin và ứng dụng ngành chuyên môn của mình để hành nghề mưu sinh.

Vậy học lý thuyết ở trường và thực hành ở một công ty, xí nghiệp là hai công việc sinh viên phải thực hiện trong quá trình học tập 4-5 năm ở cấp đại học.

Ai cũng biết lý thuyết mà giảng viên cung cấp cho sinh viên qua giáo trình chính là những kết luận, những quy luật rút ra được từ thực tiễn lao động, sản xuất tạo ra của cải vật chất, tinh thần phục vụ cho đời sống. Và giáo trình luôn luôn cũ, lạc hậu trước thực tiễn nhất là trong thời đại khoa học công nghệ phát triển như hiện nay. Do vậy muốn cập nhật giáo trình để không quá lạc hậu so với thực tại cuộc sống giới khoa học, các trường đại học, các viện nghiên cứu tổ chức các hội thảo khoa học, nghiên cứu khoa học về nhiều mảng đề tài khác nhau xuất phát từ thực tiễn lao động sản xuất để cải thiện, để nâng cao hiệu quả quá trình lao động sản xuất phục vụ đời sống. Vậy NCKH chính nhằm làm tốt hơn quá trình lao động, sản xuất, cũng chính là góp phần cập nhật giáo trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục. Một trường đại học mà thiếu NCKH thì không được kể là một trường đại học hoàn chỉnh. Chính công tác NCKH giúp cho giảng viên luôn luôn phải tự học, tự nâng cao nhận thức của mình và từ đó tri thức của giảng viên được nâng cao giúp công tác giảng dạy được tốt hơn. NCKH gúp sinh viên tự nâng cao tri thức khoa học, phương pháp học tập, làm việc và nghiên cứu do đó việc học có kết quả tốt hơn. Chính vì tác dụng hỗ tương như vậy mà Quyết định 64/QĐ- BGDĐT ngày 28/11/2008 về chế độ làm việc của giảng viên quy định mỗi giảng viên tùy cấp độ mà có số giờ giảng dạy và số giờ NCKH tương ứng.

Sinh viên nghiên cứu tài liệu tại thư viện
Sinh viên nghiên cứu tài liệu tại thư viện

Nghị quyết lần 2 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ rõ: “Các trường đại học phải là các trung tâm NCKH, công nghệ; chuyển giao và ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống”

Quyết định số 418/ QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/4/2012 về chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011- 2020 chỉ rõ: “Phát triển KH- CN cùng với Giáo dục và Đào tạo là quyết sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững: khoa học và công nghệ phải đóng góp vai trò chủ đạo để tạo bước phát triển đột phá về lực lượng sản xuất, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Thông tư số 22/2011/ TT-BGDĐT ngày 30/5/2011 ban hành quy định về hoạt động khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.

Thông tư số 19/2012/ TT- BGDĐT ngày 01/6/2012 ban hành quy định về hoạt động NCKH của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học.

Các văn bản pháp quy vừa nêu xác định thêm NCKH còn là yêu cầu pháp lý trong hoạt động của trường đại học.

Chẳng những phần học lý thuyết mà cả phần thực hành chuyên môn của sinh viên ở một công ty, xí nghiệp hay một cơ quan cùng chịu tác động của NCKH. Vì chính kết luận hội thảo khoa học, kết quả NCKH đã cải thiện, nâng cao hiệu quả công việc sản xuất, lao động tại các nơi sinh viên thực tập.

2. Công tác NCKH ở trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA)

Trường DLA là một đại học tư, là trường đại học đầu tiên hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh Long An. Trường đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học cho tỉnh nhà và một vài tỉnh lân cận trong vùng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác NCKH đối với nhà trường. GS.TS Lê Đình Viên, Hiệu trưởng nhà trường đã bày tỏ quan điểm:“Trong thời đại chúng ta đang sống, nhân loại đang bước vào ngưỡng cửa nền kinh tế tri thức mà cơ sở của nó là sự phát triển mạnh mẽ như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học- công nghệ. Những phát minh khoa học được áp dụng nhanh vào sản xuất vật chất và tinh thần. Những thành tựu khoa học công nghệ nhanh chóng biến thành công nghệ mới thành vật liệu mới, nguyên liệu mới, năng lượng mới, thành phương pháp lao động mới, phương pháp quản lý mới, thành những người lao động mới, thành mô hình kinh tế xã hội mới, làm cho lực lượng sản xuất của nhân loại có bước nhảy vọt chưa từng thấy. Các thành tựu khoa học- kỹ thuật- công nghệ nêu trên không chỉ làm đảo lộn quá trình sản xuất của xã hội mà còn chuyển đổi cả nội dung, phương pháp và quá trình giảng dạy, học tập ở mọi cấp học trong nền giáo dục các nước, kéo nhà trường nhất là các trường đại học trực tiếp tham dự vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, biến nhà trường thành những trung tâm nghiên cứu, phát minh, tạo ra và ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ đó” (trích dẫn từ bài “Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong đào tạo đại học” của GS.TS Lê Đình Viên đăng trong tạp chí khoa học Kinh tế- Công nghiệp số 01 tháng 9/2013)

Để tổ chức NCKH trong trường, Hiệu trưởng đã ký quyết định số 181/QĐ-DLA ngày 25/10/2012 thành lập lại HĐKH & ĐT của trường gồm 18 thành viên; kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐKH & ĐT.

Trong 10 năm hình thành và phát triển CB, GV, sinh viên Trường DLA đã và đang thực hiện nhiều đề tài NCKH các cấp ở một số ngành trọng điển như Công nghệ Thông tin, Tài chính Ngân hàng, Kiến trúc - Xây dựng. Nhiều đề tài được tỉnh ứng dụng phục vụ kinh tế tỉnh nhà như “Mạng cảm biến không dây phục vụ nông nghiệp chính xác”, “Sổ tay VietGap ghi chép sản xuất rau quả”. “Hệ thống đèn chiếu sáng thông minh” cho Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Trường đã triển khai công tác NCKH để hỗ trợ công tác đào tạo đồng thời các đề tài khoa học cũng đáp ứng được yêu cầu phục vụ lao động sản xuất tại địa phương. Năm 2013 Trường có 26 đề tài NCKH cấp khoa và cấp trường, 18 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí khoa học của trường; năm 2016 Trường có 45 đề tài NCKH, trong đó có 3 đề tài cấp tỉnh. Một số đề tài dược nghiệm thu và ứng dụng phục cụ lao động sản xuất như kể trên. Đặc biệt đề tài “Mạng cảm biến không dây...” được giải nhì trong Hội thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật toàn quốc năm 2014, giải nhì Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Long An.

Trường DLA cũng đã tự tổ chức hoặc phối hợp với Sở Khoa học-Công nghệ Tỉnh Long An, hoặc phối hợp với Cục Thương mại điện tử, Bộ Công thương để tổ chức các cuộc hội thảo khoa học. Một số hội thảo cụ thể như sau:

1. Tháng 8-2014, Trường phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh tổ chức hội thảo “Khoa học Công nghệ và sự phát triển kinh tế sáng tạo tại tỉnh Long An”. Các bài tham luận trong hội thảo này được tập hợp thành kỷ yếu phát hành trong tỉnh;

2. Ngày 10-3-2016, Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý HSSV” do Phòng QLĐT-CTHSSV chủ trì;

3. Ngày 18-3-2016, Hội thảo “Nâng cao vai trò giáo viên chủ nhiệm trong công tác HSSV cũng do Phòng QLĐT tổ chức;

4. Ngày 10-4-2016, Hội thảo”Đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học” do Khoa Quản trị Kinh doanh tổ chức;

5. Ngày 25-6-2016, Hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình đại học sáng tạo” do GS TSKH Hoàng Văn Kiếm trình bày;

6. Ngày 8-10-2016, Hội thảo “Thương mại điện tử tỉnh Long An lần thứ 2” do Trường phối hợp với Cục Thương mại điện tử, Bộ Công thương tổ chức.

Hội thảo “Khoa học Công nghệ và sự phát triển kinh tế sáng tạo tại tỉnh Long An”
Hội thảo “Khoa học Công nghệ và sự phát triển kinh tế sáng tạo tại tỉnh Long An”

Đặc biệt năm 2013 Trường được Bộ Thông tin Truyền thông cấp giấy phép xuất bản báo in tên “Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp” mã số ISSN : 0866-8124. Đây là diễn đàn khoa học tạo điều kiện cho CB,GV, SV của trường công bố các bài báo, các đề tài khoa học mà mình nghiên cứu được HĐKH của Khoa, của trường nghiệm thu và Ban Biên tập tạp chí chọn đăng. Tạp chí của Trường cũng chọn đăng các đề tài khoa học, các bài báo khoa học do các vị GS, PGS, giảng viên nhiều kinh nghiệm, các nhà nghiên cứu khoa học để quảng bá các đề tài có nội dung mới, thiết thực phục vụ cho công cuộc lao động, sản xuất, học tập, nghiện cứu tại tỉnh nhà.

Trường DLA đang chuẩn bị lễ kỷ niệm 10 năm thành lập vào tháng 5/2017. Tuy nhà trường còn non trẻ nhưng công tác đào tạo của trường không ngừng phát triển, hiện nay nhà trường đã mở thêm ngành Kinh tế Luật và trong 3 năm qua, nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo cấp thạc sĩ các ngành Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh và ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Song song với phát triển công tác đào tạo, công tác NCKH của trường cũng từng bước tiến bộ và đạt được kết quả bước đầu đáng khích lệ. Ban Giám hiệu yêu cầu HĐKH, các khoa, các phòng ban, giảng viên và sinh viên của trường cần phải gắn công tác NCKH với kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương; tập trung nghiên cứu các đề tài về tự nhiên, về tài nguyên, về kinh tế, xã hội, văn hóa, truyền thống, phong tục, tập quán... Nhà trường tham gia cùng ban ngành của địa phương để xây dưng kế hoạch, đề án khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh nhà để phục vụ cho nhiệm vụ hiện đại hóa, công nghiệp hóa. Đồng thời vận dụng những thành tựu khoa học phục vụ cho đổi mới phương pháp dạy và hoc giúp nâng cao chất lượng đào tạo, làm cho phụ huynh an tâm tin tưởng khi cho con em vào học tại trường.

Trường DLA nhất định sẽ hoàn thành nhiệm tốt vụ nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh đồng thời tích cực NCKH để hỗ trợ công tác đào tạo, phục vụ cho công tác lao động sản xuất và góp phần cùng ban ngành tỉnh cải thiện tốt hơn cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân trong tỉnh.