Chiều ngày 20-3-2017, Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã kết nạp thêm 6 công đoàn viên mới.

Tại buổi kết nạp, ThS. Nguyễn Phúc Diên Ngọc – Phó Chủ tịch Công đoàn trường DLA đã đọc và trao quyết định kết nạp 6 đoàn viên công đoàn mới - là những anh chị có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và được đồng nghiệp tín nhiệm, tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn; đồng thời phân tích thêm về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của tổ chức Công đoàn.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Công đoàn trường DLA đã kết nạp được 120 thành viên.

Một số hình ảnh ghi nhận tại lễ kết nạp CĐV mới:

Công đoàn viên mới tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ khi tham gia vào Công đoàn
Công đoàn viên mới tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ khi tham gia vào Công đoàn
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường DLA trao quyết định cho các công đoàn viên mới
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường DLA trao quyết định cho các công đoàn viên mới
Niềm vui khi được tham gia vào Công đoàn Trường DLA
Niềm vui khi được tham gia vào Công đoàn Trường DLA

Ban Thông tin