GDVN) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định đội ngũ tri thức, đội ngũ trí thức, các nhà giáo, nhà khoa học có vai trò quan trọng trong xu thế hội nhập.

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016 do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước tổ chức.

Gửi lời chúc mừng tới 65 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, 638 nhà giáo, nhà khoa học đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư, Phó Thủ tướng khẳng định đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học, đặc biệt là các Giáo sư, Phó Giáo sư đã đóng góp lớn vào sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp phát triển khoa học - công nghệ nói riêng, sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói tri thức là vốn liếng quý báu, là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng, xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ, sức mạnh của dân tộc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tặng hoa Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ - Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước - Ảnh: Nguyễn Khánh/Tuổi trẻ.Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tặng hoa Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ - Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước - Ảnh: Nguyễn Khánh/Tuổi trẻ.

Theo Phó Thủ tướng, yêu cầu phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn của đất nước cùng xu hướng toàn cầu hóa và phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ càng khẳng định vai trò và tầm quan trọng của tri thức, đội ngũ trí thức, các nhà giáo, nhà khoa học.

Để đất nước vượt lên, không bị tụt hậu cần phải khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém đã được nhận diện rất rõ, trong đó có hạn chế về tiềm lực khoa học - công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực. “Điều này đòi hỏi chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ hệ thống sáng tạo quốc gia, đổi mới mạnh mẽ giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục đại học và phải đặc biệt chú trọng hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ trong các cơ sở giáo dục. Ở đây có vai trò vô cùng quan trọng và mang tính quyết định của các Giáo sư, Phó Giáo sư”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý việc công nhận đạt tiêu chuẩn bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư cần được đổi mới mạnh mẽ, phù hợp với xu thế phát triển của khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo trên thế giới, phù hợp với thông lệ quốc tế về tiêu chuẩn, phương thức đánh giá; bảo đảm tính kế thừa, phát huy truyền thống “tôn sư trọng đạo” của người Việt.

Phát biểu tại buổi lẽ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ - Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, cho biết, việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm các chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành, chủ chốt trong các cơ sở đào tạo, nghiên cứu theo chuẩn quốc gia, dần tiệm cận chuẩn mực của các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Chủ trương này cũng tạo cơ sở để xác định vai trò, trách nhiệm và phương hướng phấn đấu cho cán bộ khoa học, giáo dục; đồng thời là cơ sở đề xuất và thực hiện các chính sách, chế độ sử dụng, đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức có trình độ, uy tín cao. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chia sẻ: "Đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đã khó; phát huy được vai trò, năng lực, uy tín của các chức danh này tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ quan, đơn vị lại càng khó hơn. Tôi mong rằng, các tân Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016 tiếp tục phấn đấu, xứng đáng với chức danh được công nhận và bổ nhiệm".

Theo Ngọc Quang/Giáo dục Việt Nam