Ngày 10-10-2016, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước do Chủ tịch Phùng Xuân Nhạ ký Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 65 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 638 nhà giáo; trong đó Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An có 02 nhà giáo: Đặng Thị Phương Phi và Lê Đình Tuấn đạt chức danh phó giáo sư.

Nhà giáo Đặng Thị Phương Phi
Nhà giáo Đặng Thị Phương Phi
Nhà giáo Lê Đình Tuấn
Nhà giáo Lê Đình Tuấn

Xin chúc mừng 02 tân Phó giáo sư của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

Ban Thông tin