Nhằm trang bị những thông tin cần thiết và giúp sinh viên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực tập và bảo vệ đồ án tốt nghiệp, ngày 17-9-2016, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên (TTĐTTX) Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã tổ chức sinh hoạt cho sinh viên các lớp Liên thông Đại học, VLVH khóa 2015, văn bằng 2 chính quy khóa 2013 và 2014 các chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh và Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

Sinh viên lắng nghe ThS. Nguyễn Thanh Bình – Phó GĐ TTĐTTX hướng dẫn về những điều cần lưu ý trong quá trình thực tập
Sinh viên lắng nghe ThS. Nguyễn Thanh Bình – Phó GĐ TTĐTTX hướng dẫn về những điều cần lưu ý trong quá trình thực tập

Trong buổi sinh hoạt, Trung tâm ĐTTX phổ biến đến sinh viên những mốc thời gian quan trọng cần nhớ, những lưu ý trong quá trình thực tập và làm đồ án tốt nghiệp, hướng dẫn chi tiết quy cách trình bày báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp….

Được biết, Sinh viên bắt đầu thực tập từ ngày 19-9-2016 đến 24-12-2016. Thời gian thi tốt nghiệp dự kiến vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3-2016, sinh viên phải hoàn tất các chuẩn đầu ra và phải hoàn tất đầy đủ chương trình học. Riêng với văn bằng 2 chính quy học môn thay thế thi tốt nghiệp.

Ban Thông tin (thực hiện)