Quy định bài dự thi cuộc thi sáng tạo video tiktok cùng DLA

DLA

Đoàn viên, sinh viên tham gia cuộc thi Sáng Tạo Video Tiktok cùng DLA nhớ lưu ý về quy định bài dự thi nha

Good luck to you

data

 

data

 

data

 

Ban Truyền thông