Đoàn viên, sinh viên Trường DLA với cuộc vận động “Mỗi đoàn viên một ý tưởng sáng tạo” năm 2022

DLA

Vừa qua, gần 300 đoàn viên, sinh viên khóa 20 & 21 thuộc các ngành Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) sôi nổi hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi đoàn viên một ý tưởng sáng tạo” do Trung ương Đoàn tổ chức. Kết quả ghi nhận từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022, các bạn trẻ DLA đã đăng ký gần 600 ý tưởng sáng tạo cho đoàn được đăng lên cổng thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo tại địa chỉ: ytuongsangtao.net.

Đoàn viên, sinh viên thực hiện đăng tải ý tưởng sáng tạo
Đoàn viên, sinh viên thực hiện đăng tải ý tưởng sáng tạo

Cuộc vận động “Mỗi đoàn viên một ý tưởng sáng tạo” không chỉ là sân chơi bổ ích, lý thú đối với tuổi trẻ, qua đó giúp các bạn đoàn viên, sinh viên Nhà trường nói riêng và tỉnh nhà Long An nói chung tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, tìm kiếm và chia sẻ thật nhiều ý tưởng hay; đồng thời giúp cho các đoàn viên, sinh viên hiểu được vai trò và tầm quan trọng của hoạt động sáng tạo, nêu cao khát vọng vươn tới đỉnh cao của trí tuệ và đổi mới khoa học công nghệ.

Được biết các ý tưởng được đăng tải lần này xoay quanh nhiều lĩnh vực khác nhau như: ẩm thực; khoa học công nghệ; công nghệ thông tin; pháp luật; giáo dục - đào tạo; y tế; bảo vệ môi trường; công tác cán bộ và các vấn đề xã hội khác....
Được biết các ý tưởng được đăng tải lần này xoay quanh nhiều lĩnh vực khác nhau như: ẩm thực; khoa học công nghệ; công nghệ thông tin; pháp luật; giáo dục - đào tạo; y tế; bảo vệ môi trường; công tác cán bộ và các vấn đề xã hội khác....

 

 Đoàn trường