Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/ĐTN-DLA ngày 18/5/2021 của BTV Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) về kiểm tra định kỳ đợt 1 năm 2021, ngày 25-5-2021, BTV Đoàn trường tổ chức kiểm tra hoạt động công tác đoàn, phong trào thanh niên trong 6 tháng đầu năm 2021, qua đó đề ra phương hướng cho những hoạt động tiếp theo trong 6 tháng cuối năm.

Đoàn Kiểm tra và các UV.BTV Đoàn trường phụ trách các Ban chuyên môn
Đoàn Kiểm tra và các UV.BTV Đoàn trường phụ trách các Ban chuyên môn

Trong 6 tháng đầu năm 2021, BTV Đoàn trường DLA đã triển khai, tổ chức nhiều hoạt động, chương trình cho đoàn viên, sinh viên như: tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống của tuổi trẻ Việt Nam nhân dịp 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/2021 – 26/3/2021); Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ngày hội tuổi trẻ sáng tạo, hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên: phong trào ngày chủ nhật xanh đã thực hiện được nhiều lần và đã thành công và hiệu quả hơn, được sự hỗ trợ từ các bên liên quan, tuyên truyền về phòng chống dịch Covid 19, thực hiện kiểm tra thân nhiệt khai báo y tế đối với đoàn viên sinh viên trường trong tuần đầu sinh viên đi học trở lại (01/3/2021 - 07/3/2021); Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp: Đoàn trường DLA đã thành lập được đội xung kích với hơn 190 thành viên viên thực hiện tốt các hoạt động tư vấn: cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc cho các bạn học sinh tại mỗi trường THPT… Xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên: thông qua hoạt động Ngày đoàn viên năm 2021 đã góp phần thắt chặt mối quan hệ, đoàn kết giữa các chi đoàn và đoàn viên sinh viên trong toàn trường.

Các Tiểu ban trình  bày công tác 6 tháng đầu năm 2021
Các Tiểu ban trình bày công tác 6 tháng đầu năm 2021

Qua đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chỉ đạo, tổ chức và triển khai các kế hoạch, chương trình của BTV Đoàn trường, đúng trọng tâm, trong điểm theo chỉ đạo của Đảng ủy, BGH trường và định hướng của Tỉnh đoàn Long An, trong đó xác định các hoạt động gắn liền với sinh viên, góp phần xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Long An trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, xác định những khó khăn, vướng mắc kịp thời đưa ra giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2021 theo tình hình thực tế hiện nay.

Đoàn trường