Chào mừng 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1980 – 19/05/2021), 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021) và thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021, BTV Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) thực hiện tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021) cho tất cả các cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên trường DLA.

data
Hoạt động tuyên truyền được sự hưởng ứng nhiệt tình tham gia từ các cán bộ Đoàn, đoàn viên, sinh viên DLA
Hoạt động tuyên truyền được sự hưởng ứng nhiệt tình tham gia từ các cán bộ Đoàn, đoàn viên, sinh viên DLA
Hỏi – đáp sôi nổi xung quanh chủ đề 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước c (05/6/1911 – 05/6/2021)
Hỏi – đáp sôi nổi xung quanh chủ đề 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước c (05/6/1911 – 05/6/2021)

Hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước hết sức thiết thực và bổ ích đối với mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên DLA. Thông qua hoạt động tuyên truyền nhằm giúp cho cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên của trường hiểu rõ hơn về quá trình hoạt động cách mạng của Bác. Qua đó giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử, thể hiện lòng tự hào, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của cán bộ đoàn viên thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước.

Văn Thị