Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đảng bộ Khối DN lần X

DLA

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) họp từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 10 năm 2015 tại Hội trường Thống Nhất tỉnh Long An.