Không tham của rơi, 15g ngày 03-12-2015, em Huỳnh Thị Mỹ Duyên sinh viên lớp 15TA trong lúc đang vào trường đi học đã nhặt được 23.000 đồng gần cổng trường và báo về Phòng Thanh tra Pháp chế. Ai đánh rơi số tiền trên, vui lòng liên hệ với Phòng Thanh tra Pháp chế của trường để nhận lại số tiền đánh rơi.

Ban Thông tin