V/v tuyên truyền nâng cao cảnh giác phòng, chống tội phạm trộm, cướp tài sản tại cơ quan, trường học ngân hàng và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý

DLA

Thực hiện Công văn số 2518/BCĐT-PV05 ngày 23/12/2020 của BCĐ PCTP, TNXH và xây dựng phong trào TDBV ANTQ tỉnh Long An về mở đợt cao điểm tấn công tội phạm giữ vững an ninh trật tự ,bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Hiệu trưởng, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trường yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị thuộc trường, Trung tâm phục vụ trường học (bộ phận Quản lý KTX) và toàn thể CB-GV-NV và SV-HV cùa trường thực hiện tốt một số nội dung như sau:

Xem chi tiết thông báo: tại đây