Căn cứ vào tình hình thực tiễn, điều kiện làm việc của trường trong giai đoạn mới, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo đến học viên, sinh viên, CB-GV-NV thay đổi thời gian học tập, làm việc như sau:
1. Thời gian học của học viên, sinh viên:
Ca 1: từ 7h45 đến 11h30 (5 tiết, nghỉ giải lao 10 phút sau tiết 3)
Ca 2: từ 12h15 đến 16h00 (5 tiết, nghỉ giải lao 10 phút sau tiết 3)
Ca 3: từ 16h30 đến 20h15 (5 tiết, nghỉ giải lao 10 phút sau tiết 3)
Thời gian áp dụng:
Từ ngày 14/12/2020: thực hiện cho sinh viên chính quy.
Từ ngày 01/01/2021: áp dụng toàn trường
2. Thời gian làm việc của CB-GV-NV:
Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30
Buổi chiều: từ 12h15 đến 16h15
Buổi tối: từ 16h30 đến 20h15
Thực hiện từ ngày 14/12/2020 bắt đầu học kỳ 2 năm học 2020-2021
3. Thời gian nghỉ trưa và bố trí phòng nghỉ trưa cho học viên, sinh viên:
Thời gian nghỉ trưa: từ 11h30 đến 12h15
Từ thứ 2 đến thứ 6: nghỉ trưa tại các phòng B205, B305, F201, D004
Thứ 7 và chủ nhật: nghỉ trưa tại các phòng có học viên, sinh viên học nguyên ngày

Ban Thông tin