Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo mẫu văn bằng chứng chỉ năm 2020

Xem chi tiết văn bằng năm 2020: tại đây

Xem chi tiết chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản : tại đây