Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu trường về việc nghỉ học của sinh viên, học viên trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2020. Phòng Quản lý Đào tạo - TS thông báo đến Quý Phòng, Khoa, Ban, Trung Tâm, Viện lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2020 của sinh viên, học viên.

Xem chi tiết thông báo: tại đây

Từ khóa: xuân canh tý