Theo công văn số 188/BGDĐT-GDCTHHSSV ngày 24/08/2018 của BGĐT thì trong thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động đã lợi dụng việc Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng và dự thảo về dự án Luật đơn vị hành chánh – kinh tế đặc biệt để kêu gọi nhân dân, trong đó có cán bộ, nhà giáo và học sinh sinh viên biểu tình, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội. Riêng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An trong những năm qua, CB-GV-NV và SV-HV chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là các quy định của BGDĐT và của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An nên không có trường hợp nào vi phạm về ANTT, từ đó góp phần làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, do đó 5 năm liền (2013-2017), Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An được UBND tỉnh Long An công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Xem chi tiết thông báo v/v Không sử dụng đồng phục, logo của trường tham gia biểu tình trái phép tại đây