Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018

DLA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN
PHÒNG QLĐT - TS
Số: 01/TB-QLĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 08 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018

Kính gửi: Quý Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu nhà trường về việc nghỉ học của sinh viên, học viên trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2018.

Phòng Quản lý Đào tạo – TS thông báo đến Quý Phòng, Khoa, Ban, Trung Tâm lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018 của sinh viên, học viên như sau:

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán:

Từ ngày 05.02.2018 (20.12 âm lịch) đến hết ngày 25.02.2018 (Mùng 10 Tết)

Ngày 26.02.2018 (11.01 âm lịch): Sinh viên và học viên học tập bình thường theo thời khóa biểu.

Đề nghị Quý Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm thông báo đến sinh viên và học viên biết để thực hiện đúng theo tinh thần thông báo trên./.

Trân trọng!

 

TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
ThS. Nguyễn Minh Khoa