Thông báo nghỉ Tết dương lịch năm 2018

DLA

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2018

Phòng Quản lý Đào tạo – TS thông báo đến quý Phòng, Khoa, Ban, Trung Tâm lịch nghỉ Tết dương lịch của sinh viên, học viên như sau:

Thời gian nghỉ Tết dương lịch: Ngày thứ hai (01.01.2018)

Ngày 02.01.2018: Sinh viên và học viên học tập bình thường theo thời khóa biểu.

Đề nghị Quý Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm thông báo đến sinh viên và học viên biết để thực hiện đúng theo tinh thần thông báo trên./.

Trân trọng!

TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)

ThS. Nguyễn Minh Khoa