Khởi động hội thi “Ánh sáng soi đường” năm 2017

DLA

Sau những thành công của Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ I, năm 2015, Hội thi lần thứ II sẽ chính thức trở lại với nhiều điểm mới thú vị.

Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty Cổ phần trò chơi giáo dục trực tuyến Egame phối hợp tổ chức.

Hội thi là cơ hội để các bạn sinh viên thể hiện khả năng của mình trong việc ghi nhớ, áp dụng kiến thức và hiểu biết về lý luận chính trị, lịch sử dân tộc cũng như tình hình đất nước trong thời kỳ đổi mới,...

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

• Bảng cá nhân: Là sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trong và ngoài nước.

• Bảng đội tuyển: Là các đội tuyển đến từ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

• Bảng cá nhân: 05-3-2017 đến 16-4-2017

• Bảng đội tuyển: tháng 04, 05-2017

Hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký bảng đội tuyển: 29-3-2017

** Giải thưởng:

• Giải thưởng tuần: 01 giải Nhất trị giá 1 triệu đồng; 02 giải Nhì trị giá mỗi giải 500 ngàn đồng; 03 giải Ba, mỗi giải 300 ngàn đồng.

• Giải toàn quốc: 01 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng và 1 chuyến về nguồn; 02 giải Nhì, mỗi giải 5 triệu đồng; 03 giải Ba, mỗi giải 3 triệu đồng; 04 giải Khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng.

• Bảng đội tuyển: 01 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng và 1 chuyến về nguồn; 01 giải Nhì trị giá 20 triệu đồng; 02 giải Ba, mỗi giải 15 triệu đồng; 02 giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng.

Cách thức dự thi: Các thí sinh đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ www.anhsangsoiduong.vn

Ban thông tin