Đảng bộ DLA: Lễ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên thuộc Chi bộ 1

DLA

Ngày 29/8/2022, Chi bộ 1 Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tổ chức lễ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí đảng viên dự bị Nguyễn Tiến Hùng.

Đồng chí Huỳnh Văn Xê – Phó Bí thư Đảng ủy Trường DLA trao quyết định cho đồng chí đảng viên Nguyễn Tiến Hùng
Đồng chí Huỳnh Văn Xê – Phó Bí thư Đảng ủy Trường DLA trao quyết định cho đồng chí đảng viên Nguyễn Tiến Hùng

 

Trải qua thời hạn một năm dự bị, phấn đấu và rèn luyện với sự giúp đỡ của Chi bộ, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng đảng viên mới đã chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng và phát triển Đảng của Chi bộ, nhằm bổ sung cho Chi bộ đội ngũ đảng viên trẻ, năng động, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

data

 

Ban Truyền thông