Ngày 29-10-2018, Chi bộ 4 trực thuộc Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tổ chức kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú là sinh viên Huỳnh Hoàng Huy.

Tham dự buổi kết nạp có đồng chí Trần Thị Minh Thu – Đảng ủy viên, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Châu – Bí thư chi bộ 4, cùng toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ 4.

Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Bảo Châu trao quyết định kết nạp cho đảng viên mới Huỳnh Hoàng Huy
Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Bảo Châu trao quyết định kết nạp cho đảng viên mới Huỳnh Hoàng Huy

Qua quá trình phấn đấu tu dưỡng rèn luyện đạo đức, quần chúng ưu tú Huỳnh Hoàng Huy đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong quá trình học tập, quần chúng ưu tú Huỳnh Hoàng Huy có nhiều đóng góp trong công tác hoạt động Đoàn, là thành biên Ban Chấp hành Đoàn trường, tích cực tham gia các phong trào, chương trình do Đoàn thanh niên tổ chức. Trước chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên mới thề sẽ trung thành với lý tưởng của Đảng, tích cực phấn đấu và tu dưỡng đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị và luôn gương mẫu trong mọi hoạt động; luôn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các quần chúng cùng phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của những người cộng sản.

Tập thể chi bộ và đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên mới
Tập thể chi bộ và đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên mới

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Minh Thu –Đảng ủy viên dặn dò đảng viên mới Huỳnh Hoàng Huy thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ người đảng viên, cần không ngừng phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, hoàn thành tốt công tác và nhiệm vụ của mình, tuân thủ đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ngoài công tác Đảng, đồng chí cần năng nổ hơn, tham gia các hoạt động Đoàn để góp phần xây dựng Đảng bộ và Đoàn trường ngày càng phát triển hơn để sau 12 tháng đồng chí trở thành đảng viên chính thức.

Ban thông tin