Ngày 09-02-2018, Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Bí thư Đảng bộ - TS. Lê Thị Kim Yến trình bày dự thảo báo cáo trước Hội nghị
Bí thư Đảng bộ - TS. Lê Thị Kim Yến trình bày dự thảo báo cáo trước Hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thảnh – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và đại diện các ban xây dựng Đảng; TS. Lê Thị Kim Yến – Bí thư Đảng bộ; PGS.TSKH Lê Đình Tuấn – Phó Hiệu trưởng thường trực; TS Lê Đình Kỳ-Chủ tịch Công đoàn cơ sở; ThS. Nguyễn Thị Bảo Châu – Bí thư Đoàn trường cùng toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ.

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu năm 2018
Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu năm 2018

Trong năm 2017, Đảng bộ đã phối hợp Ban lãnh đạo điều hành các đơn vị chuyên môn đổi mới công tác tuyển sinh, mở rộng đào tạo, phấn đấu xây dựng trường từng bước đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Hai không” trong toàn trường đạt hiệu quả đáng khích lệ. Kết quả 100% CB- GV- NV gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tham gia thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và nhân đạo xã hội. Đảng bộ có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Năm 2018, Đảng bộ tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Khối doanh nghiệp lần thứ X, Nghị quyết Đảng bộ Trường DLA nhiệm kỳ 2015- 2020 và các Nghị quyết Chỉ thị khác của Đảng. Chú trọng công tác rèn luyện, bồi dưỡng tư tưởng chính trị phẩm chất cách mạng quan điểm nhận thức và lối sống trong sáng lành mạnh cho cán bộ đảng viên quần chúng trong nhà trường. Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên”, gắn với thực hiện Nghị quyết số 04 -NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện diễn biến”, “tự chuyển hóa “trong nội bộ”.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng năm 2017
Khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng năm 2017

Hội nghị cũng đã lắng nghe các tham luận của đại diện các Chi bộ trực thuộc về các mặt công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; đại diện Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong công tác phát triển đảng viên mới. Cũng trong dịp này, Đảng bộ cũng đã tặng giấy khen cho 1 tập thể chi bộ 3 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 6 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng năm 2017.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp - Nguyễn Thị Ngọc Thảnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp - Nguyễn Thị Ngọc Thảnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp – Nguyễn Thị Ngọc Thảnh đánh giá cao những cố gắng và nỗ lực của Đảng bộ trong năm vừa qua đồng thời kỳ vọng trong năm 2018 Đảng bộ cơ sở Trường DLA sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra và phối hợp chặt chẽ với nhà trường, các tổ chức đoàn thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị quan trọng của Trường DLA là cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Ban Thông tin (thực hiện)