Chiều ngày 29-3-2017, Chi bộ 4 trực thuộc Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tổ chức kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Trương Thị Hồng Nhung sinh viên lớp 15KT.

Toàn cảnh buổi kết nạp
Toàn cảnh buổi kết nạp

Tham dự buổi lễ có Bí thư Chi bộ 4 – Lê Hoàng Vũ và toàn thể các thành viên trong chi bộ. Qua quá trình phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức chính trị, quần chúng ưu tú Trương Thị Hồng Nhung đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bí thư chi bộ 4 trao quyết định kết nạp cho đảng viên mới Trương Thị Hồng Nhung
Bí thư chi bộ 4 trao quyết định kết nạp cho đảng viên mới Trương Thị Hồng Nhung

Dưới cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí được Bí thư Lê Hoàng Vũ dặn dò đảng viên mới Trương Thị Hồng Nhung thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ người đảng viên, cần không ngừng phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, hoàn thành tốt công tác và nhiệm vụ của mình, tuân thủ đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng.

Chụp ảnh lưu niệm chi bộ 4
Chụp ảnh lưu niệm chi bộ 4

Ban Thông tin (thực hiện)