Cuộc thi đọc sách tìm hiểu lịch sử mặt trận dân tộc thống nhất tỉnh Long An (1930-2010)

 

Để góp phần tuyên truyền và giáo dục truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc thể hiện qua việc tập hợp các tầng lớp nhân dân trong các hình thức Mặt trận Dân tộc thống nhất của tỉnh Long An qua các thời kỳ, UB.MTTQVN tỉnh Long An phối hợp với Thư viện tỉnh Long An tổ chức phát động cuộc thi đọc sách tìm hiểu “Lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất tỉnh Long An, 1930 - 2010” trong toàn tỉnh như sau:

I. Đối tượng dự thi:

Tất cả cán bộ, đảng viên, công đoàn viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh đều được tham gia cuộc thi, trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các cán bộ chuyên trách UB.MTTQVN tỉnh Long An.

II. Nội dung, hình thức:

- Bài dự thi trả lời đầy đủ theo thứ tự từ câu 1 đến câu 9, được phép viết tay hoặc đánh máy vi tính, có chừa lề, trình bày rõ ràng, sạch đẹp. Riêng câu 9, bài dự thi bắt buộc phải viết tay. Những bài trùng nhau về nội dung, photocopy, trả lời không đủ 9 câu, câu 9 viết quá 1.000 từ và bài gửi quá thời hạn quy định là những bài không hợp lệ.

- Xác định giải thưởng: Giải cá nhân được tính trên cơ sở tổng số điểm từ cao xuống thấp tương ứng cho giải A đến giải khuyến khích. Nếu bài có cùng số điểm thì dựa vào bài dự thi có hình ảnh, minh họa đẹp để xem xét, quyết định; Giải tập thể được tính trên cơ sở có nhiều bài dự thi nhất và có các cá nhân đạt một trong các giải của cuộc thi.

- Bài dự thi ghi rõ: Họ tên, địa chỉ (nơi ở hoặc nơi công tác), giới tính, năm sinh. Người dự thi gửi bài về theo địa chỉ: Thư viện tỉnh, số 26, đường Trương Công Xưởng, phường 1, TP.Tân An) hoặc Trụ sở UB.MTTQVN các cấp. Ngoài phong bì ghi: Bài dự thi tìm hiểu “Lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất tỉnh Long An 1930 - 2010”

III. Cơ cấu giải thưởng cuộc thi:

+ Giải tập thể:

- 1 giải A: 1.500.000 đồng

- 2 giải B: 1.000.000 đồng  

- 5 giải C: 600.000 đồng

- 3 giải nhất, nhì, ba cho 3 huyện, thành phố:

. Giải nhất: 1.500.000 đồng

. Giải nhì: 1.000.000 đồng

. Giải ba: 800.000 đồng      

+ Giải cá nhân:

- 1 giải A: 1.000.000 đồng

- 2 giải B: 700.000 đồng     

- 5 giải C: 400.000 đồng     

- 30 giải khuyến khích: 200.000 đồng

- 5 giải bài viết hay: (câu số 9)      200.000 đồng

- 5 giải bài dự thi có hình ảnh, minh họa đẹp: 200.000 đồng.

- Giải cho người trẻ tuổi nhất và lớn tuổi nhất 200.000 đồng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ vận động tặng thêm hiện vật (sách) cho các giải thưởng.

IV. Thời gian nhận bài dự thi:

Ngày 20-9-2012: Ra thông báo và nhận bài dự thi.

Ngày 20-11-2012: Kết thúc thời gian nhận bài (tính theo dấu bưu điện).

Ngày 30-12-2012: Tổng kết, phát thưởng.

Ban Thường trực UB.MTTQVN tỉnh Long An rất mong sự hưởng ứng tham dự của cán bộ, đảng viên, công đoàn viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh nhằm tuyên truyền lịch sử truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất tỉnh Long An và góp phần phát triển phong trào đọc sách, báo, nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng xã hội và nhân dân.

CÂU HỎI

1. Bạn cho biết, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập vào ngày tháng năm nào? Việc thành lập Mặt trận nhằm mục đích gì?

2. Ngày 30-12-1961, Mặt trận Dân tộc Giải phóng tỉnh Long An chính thức được thành lập. Bạn cho biết địa điểm thành lập? Thành phần của Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng tỉnh gồm những đại biểu nào? Cho biết danh sách đại biểu trong ngày thành lập gồm những ai?

3. Mặt trận Dân tộc Giải phóng tỉnh Kiến Tường được thành lập năm nào? Địa điểm thành lập? Danh sách đại biểu trong ngày thành lập gồm những ai?

4. MTTQVN tỉnh Long An đã qua bao nhiêu kỳ Đại hội? Thời gian diễn ra các kỳ? Ai là Chủ tịch qua các kỳ Đại hội? Nêu chủ đề của Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Long An lần thứ VII (2009-2014)?

5. Bạn cho biết đôi nét về vị Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (họ và tên; quê quán; ngày tháng năm sinh, năm mất; chức vụ cao nhất)?

6. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bật là làm sao cho nước tôi được hoàn toàn độc lập, dân tôi được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành...”. Bạn hãy cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói câu này với ai, vào ngày, tháng, năm nào?

7. Bạn hãy kể tên 5 thành viên từng tham gia Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và Mặt trận Dân tộc Giải phóng của tỉnh đã được đặt tên đường trên địa bàn tỉnh Long An?

8. “ ... Từ Nam chí Bắc, ai là người tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì chúng ta sẵn sàng đoàn kết với họ dù từ trước tới nay họ đã theo phe phái nào. Đoàn kết là một lực lượng vô địch...” Bạn cho biết câu nói trên đây của ai và được phát biểu trong dịp nào?

9. Đọc quyển “Lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất tỉnh Long An (1930-2010)” của UB.MTTQVN tỉnh Long An xuất bản năm 2012, bạn cảm nhận sâu sắc nhất đoạn nào? Vì sao? (Bài viết không quá 1.000 từ)

Tài liệu tham khảo:

1. Lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất tỉnh Long An (1930-2010).

2. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Long An.

3. Chung một bóng cờ.

4. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ- Cả nước tôn vinh anh.

5. Địa chí Long An.

6. Tên đường thị xã Tân An.

7. Hồ Chí Minh tuyển tập, tập 2.

8. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4.

                                     

                                                                                                      Ban Tổ Chức