Những kỹ năng và vị trí làm việc sau tốt nghiệp

 

1. Ngành Khoa học máy tính:

a. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có những kỹ năng sau:

- Có hiểu biết một cách hệ thống về nguyên lý hoạt động của máy tính điện tử, về mối liên hệ giữa phần mềm và phần cứng. Hiểu biết các phương pháp tổ chức và lưu trữ thông tin bằng máy tính điện tử.

- Biết bảo mật hệ thống thông tin.

- Biết phân biệt các loại ngôn ngữ và khuynh hướng lập trình khác nhau.

- Có khả năng viết các chương trình máy tính theo các thiết kế đã có.

-  Có khả năng phân tích bài toán và thiết kế giải thuật và khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ lập trình.

- Nắm vững các công đoạn của quy trình sản xuất phần mềm.

- Phân biệt các loại mạng máy tính và các giao thức mạng, nắm vững các công đoạn của quy trình thiết kế mạng.

- Lắp ráp máy tính, cài đặt phần mềm, khắc phục sự cố máy tính, triển khai, vận hành hệ thống mạng theo các thiết kế đã có, thiết kế mạng nội bộ (LAN).

- Sử dụng tốt công cụ bảo mật mạng.

b. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

- Nhân viên tư vấn khách hàng trong các công ty cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin.

- Nhân viên quản trị và bảo trì hệ thống.

- Kỹ thuật viên thi công mạng.

- Lập trình viên.

- Quản trị viên mạng máy tính.

- Nhân viên tin học trong các cơ quan, doanh nghiệp.

- Mở cửa hàng buôn bán, bảo trì các loại máy tính.

2. Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng:

a. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có những kỹ năng sau:

- Thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (nhà ở, trường học, bệnh viện, các cơ quan hành chính, khu đô thị…).

- Thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

- Thẩm định thiết kế kết cấu công trình xây dựng cơ bản.

- Tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, tư vấn đầu tư xây dựng cơ bản, tư vấn đấu thầu các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Chỉ huy thi công độc lập công trình dân dụng và công nghiệp.

- Giám sát kỹ thuật, giám sát thi công các công trình dân dụng và công nghiệp.

- Quản lý dự án, quản lý hồ sơ kỹ thuật, các công trình xây dựng.

b. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

- Các cơ quan tư vấn thiết kế xây dựng (Nhà nước hoặc tư nhân).

- Giám sát các công trình xây dựng.

- Tổ chức chỉ đạo thi công các công trình xây dựng.

- Chuyên viên quản lý xây dựng ở các Phòng Ban (Phòng Công thương, Phòng Quản lý Đô thị, Ban Quản lý các Quận, Huyện, Thành phố…).

- Cán bộ kỹ thuật cho các doanh nghiệp Nhà nước, công ty TNHH, công ty cổ phần.

- Thành lập doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực xây dựng (công ty tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH…)

- Các Phòng Ban, các Sở Ban Ngành Xây dựng (Sở xây dựng, Phòng Xây dựng Hạ tầng, Ban Quản lý Dự án Huyện, Tỉnh, Thành phố, Ban Quản lý khu Công nghiệp…)

3. Ngành kế toán:

a. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có những kỹ năng sau:

- Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ kế toán trong các đơn vị hành chính, sản xuất kinh doanh.

- Có khả năng sử dụng kế toán trong việc ra quyết định về quản trị.

- Biết phân tích báo cáo tài chính hoặc phân tích hoạt động kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp.

- Có khả năng ứng dụng tin học trong việc hạch toán kế toán cũng như tổ chức hệ thống thông tin kế toán.

- Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ kiểm toán.

2. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

- Có thể đảm nhận chức danh Kế toán viên phụ trách các phần kế toán tại các tổ chức kinh tế - xã hội (doanh nghiệp, tổ chức tài chính).

- Làm kế toán cho UBND các Xã, Phường, Thị trấn, các Phòng Ban Quận, Huyện, các Sở Ngành cấp tỉnh.

- Trợ lý kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập.

- Có thể tham gia giảng dạy chuyên ngành kế toán cho các bậc trung cấp chuyên nghiệp.

- Chuyên viên tư vấn kế toán tại tất cả các tổ chức có thu – chi.

- Kiểm toán viên cho các doanh nghiệp, kế toán các trường học.

- Nhân viên khai báo thuế, lập chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, lập và phân tích báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước.

- Trợ lý Giám đốc tài chính cho các doanh nghiệp.

4. Ngành Quản trị kinh doanh:

a. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có các khả năng: 

- Làm chuyên viên marketing, có khả năng lập chương trình marketing cho các đơn vị kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế.

- Có khả năng lập và quản trị các dự án sản xuất kinh doanh.

- Có khả năng kinh doanh và thanh toán quốc tế.

- Có khả năng quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản lý chất lượng ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

- Có khả năng lập doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp.

- Có kiến thức để tham gia thị trường chứng khoán hoặc chuyên viên các trung tâm chứng khoán.

b. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

- Làm nhân viên các phòng ban của các đơn vị sản xuất kinh doanh.

- Chuyên viên marketting các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

- Làm việc tại các Phòng Công thương, Quận Huyện, Thành phố thuộc tỉnh hoặc Sở Thương mại.

- Quản trị tại các cơ sở kinh doanh du lịch như: nhà hàng, khách sạn, đại lý lữ hành ….

- Có khả năng tự lập và quản trị các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh.

- Có thể học tiếp để có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh.

- Sau khi học lớp nghiệp vụ sư phạm, có thể xin giảng dạy chuyên ngành quản trị kinh doanh.

5. Ngành Tài chính Ngân hàng:

a.   Sau khi tốt nghiệp sinh viên có các khả năng: 

- Thực hiện các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại.

- Phân tích báo cao tài chính.

- Có nghiệp vụ kế toán tài chính và kế toán ngân hàng.

- Có khả năng phân tích và đầu tư chứng khoán.

- Có kiến thức về thương mại quốc tế và kĩ năng thanh toán quốc tế.

- Có khả năng phân tích tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính doanh nghiệp và các quỹ đầu tư, các công ty bảo hiểm…

b. Vị trí và khả năng sau khi tốt nghiệp: 

- Có thể làm việc tại các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, ngân hàng nhà nước, ngân hàng chính sách xã hội, các quỹ đầu tư, các quỹ tín dụng.

- Chuyên viên phân tích tài chính cho các loại hình doanh nghiệp.

- Làm việc có liên quan đến công tác tài chính tại các phòng tài chính, sở tài chính, phòng kế hoạch tài vụ của các Sở Ngành cấp Tỉnh.

- Làm việc có liên quan đến công tác kế toán, tài chính ở các đơn vị xuất nhập khẩu, các công ty bảo hiểm…

- Sau thời gian công tác, nếu đủ khả năng có thể được bổ nhiệm làm kế toán trưởng, trưởng phòng kế hoạch, trưởng phòng tài chính ở các đơn vị có liên quan.

- Có thể giảng dạy nghiệp vụ tài chính, kế toán sau khi đã học xong lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Có thể tiếp tục học để có bằng thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính ngân hàng.

6. Ngành Tiếng Anh:

a. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có những kỹ năng sau:

- Hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

- Rèn luyện và phát triển những kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh ở mức độ thành thạo hơn trong giao tiếp xã hội và chuyên môn.

- Có kiến thức về văn hóa Việt Nam, Anh và Mỹ.

- Đào tạo cho sinh viên đầy đủ kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, có nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc về ngữ âm và phát âm trong tiếng Anh.

- Sinh viên được trang bị kỹ năng sư phạm, có thể vận dụng những phương pháp hiện đại trong giảng dạy tiếng Anh.

- Về ngoại ngữ phụ, sinh viên được dạy thêm tiếng Trung tương đương trình độ A.

- Trình độ tin học đạt chứng chỉ B quốc gia, có thể sử dụng các phần mềm office.

- Đào tạo kỹ năng mềm về giải quyết công việc và quản lý thời gian.

- Trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành Tiếng Anh, bước đầu định hình năng lực tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học.

- Bổ sung giáo dục hướng nghiệp cho sinh viên nhằm tạo điều kiện cho các em vững vàng trong việc chọn lựa chuyên ngành: sư phạm, dịch thuật, vv.

b. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

- Cử nhân Anh văn nhận các vị trí phiên dịch, biên dịch, biên tập, nghiên cứu, giảng dạy, vv  tại các bộ phận của các Sở Ngoại vụ, các bộ phận Đối ngoại của các cơ quan, các tổ chức Quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp, các trường Đại học, các trung tâm ngoại ngữ, các cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, nhà xuất bản v.v.

- Ngoài ra, sinh viên sau khi tốt nghiệp còn có thể đảm nhận các vị trí phiên dịch, nhân viên điều hành tour tại các công ty lữ hành, nhân viên lễ tân tại các khách sạn lớn hoặc các khu resort, hướng  dẫn viên du lịch. Sinh viên cũng có thể đảm nhận các vị trí quản lý ở các công ty du lịch, nhà hàng, khách sạn, vv.

- Sinh viên của Khoa được thực tập tốt nghiệp ở các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An và các khu vực lân cận để học hỏi kinh nghiệm làm việc thực tế. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở vị trí thư ký giám đốc, tổng giám đốc hay nhân viên văn phòng.

- Sinh viên có nhu cầu được học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để có thể giảng dạy tiếng Anh ở các trường phổ thông trung học, trung học cơ sở sau khi tốt nghiệp.