Thành viên, Khách
Tên đăng nhập / Email: Mật khẩu: Ghi nhớ tôi
Chuyên mục nghiên cứu khoa học...
  • Trang:
  • 1

TOPIC: CÂU LẠC BỘ HỌC THUẬT VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CÂU LẠC BỘ HỌC THUẬT VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 8 years 5 months ago #24

  • Nguyen.BaoThinh
  • Nguyen.BaoThinh's Avatar
Bước sang năm học mới 2012-2013, Đoàn trường ĐHKTCN Long An với vai trò tiên phong trong công tác giới thiệu một cách rộng khắp và đẩy mạnh thực hiện Nghiên cứu Khoa học trong sinh viên với mục đích:
- Tập hợp được đông đảo sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận với một số hình thức hoạt động khoa học phù hợp. Thông qua Cuộc vận động này, sinh viên có điều kiện phát huy khả năng nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng học tập;
- CLB NCKH là hoạt động thiết thực trong việc mở rộng phong trào, động viên, khích lệ Đoàn viên, sinh viên tham gia tích cực hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học;
- Khẳng định sự quan tâm, đầu tư đúng mức của Nhà trường trong việc phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ tham gia NCKH, từ đó lựa chọn những gương mặt ưu tú nhất để bồi dưỡng, phát triển lâu dài; Trên cơ sở đó, tiếp tục tìm kiếm và chọn lọc những đề tài chất lượng tốt để gửi tham dự các cuộc thi mang tầm khu vực Đồng bằng SCL và các trường đại học trong cả nước.

MỘT SỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TT LĨNH VỰC TÊN ĐỀ TÀI
1 Khoa học Xã hội Nghiên cứu giải pháp phát triển du lịch tại Long An.
2 Khoa học Xã hội Xây dựng văn hóa học đường tại trường Đại học KTCN Long An.
3 Khoa học Xã hội Nghiên cứu giải pháp hổ trợ sinh viên có việc làm.
4 Khoa học Xã hội Thực trạng và giải pháp phòng chống bệnh thành tích và nói không với tiêu
cực trong thi cử.
5 Khoa học Xã hội Thực trạng và giải pháp về kỹ năng sống của sinh viên tại trường đại học,
cao đẳng tỉnh Long An.
6 Khoa học Xã hội Nghiên cứu giải pháp tăng cường khả năng giao tiếp Tiếng Anh trong sinh viên
7 Khoa học Xã hội Thực trạng và giải pháp thiết thực cho đối tượng sinh viên không chuyên
trong việc nâng cao trình độ Tiếng Anh trong môi trường đại học KTCN Long An.
Admin đã vô hiệu hóa truy cập viết công khai.
  • Trang:
  • 1