Tôn chỉ, Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị văn hóa cốt lõi

QUYẾT ĐỊNH TÔN CHỈ SỨ MẠNG TẦM NHÌN GIAI ĐOẠN 2007-2012 ĐẾN 2020

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TÔN CHỈ, SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LỖI GIAI ĐOẠN 2013-2018 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TÔN CHỈ, SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỐT LÕI CỦA DLA

Tầm nhìn

 

Một góc Tp. Tân An
Một góc Tp. Tân An

 

Tọa lạc tại một vùng đất trù phú, có bề dày lịch sử và văn hóa, có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường và bất khuất, với biết bao chiến công huy hoàng và hiển hách nối tiếp từ thế hệ này đến thế hệ khác, Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An ra đời được vinh dự đảm nhận sứ mệnh lịch sử trở thành Trường Đại học đa ngành, đa lĩnh vực đầu tiên của tỉnh Long An, và không chỉ cho Long An mà còn đối với các địa phương và vùng lãnh thổ khác của cả nước, có trách nhiệm góp phần cung ứng nguồn nhân lực được đào tạo cho quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa nền kinh tế của đất nước, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới … Chúng tôi coi việc thực hiện nhiệm vụ này không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào chính đáng của mỗi một thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên và sinh viên toàn trường. Bằng năng lực vật chất và trí tuệ của mình, cộng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo các cấp ở địa phương và Trung ương để đào tạo đội ngũ những người lao động có kiến thức khoa học và công nghệ hiện đại cho đất nước như một Nhà giáo dục học lớn đã nói: Một kiến trúc sư, nếu làm việc với sự cẩn thận, công trình do anh xây nên sẽ tồn tại hàng thế kỷ. Một người thầy, nếu mình giảng dạy bằng tình yêu thương với sự tập trung trí tuệ thì thành quả của mình tạo ra sẽ tồn tại mãi với thời gian.

Sứ mệnh

 

Một góc Tp. Tân An
Một góc Tp. Tân An

 

Căn cứ vào nhiệm vụ mà Trường đảm nhiệm và để có thể xứng đáng với vai trò là Trường Đại học đầu tiên của Tỉnh, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An sẽ: “đào tạo một đội ngũ những người lao động có kỹ thuật, có kiến thức khoa học công nghệ hiện đại và có kỷ luật, đủ khả năng làm chủ về kiến thức thuộc chuyên ngành được đào tạo mà còn nắm bắt và đuổi kịp mọi phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và công nghệ , đáp ứng với những biến đổi toàn diện và sâu sắc trong một nền kinh tế hiện đại – nền kinh tế tri thức”.

 

kỷ niệm 2 năm thành lập

 

 

khai giảng 2012-2013

 

 

khai giảng cao học tài chính ngân hàng

 

 

khai giảng cao học xây dựng

 

 

trao học bổng tuyển sinh đầu vào

 

 

trao bằng tốt nghiệp

 

 

khen thưởng đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc

 

 

trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ

 

Tri hành đạt nhân