Hãy đến và cùng trải nghiệm không khí học tập tại DLA nhé, bạn sẽ có sự lựa chọn chính xác ngay thôi!

Cân bằng cuộc sống và việc học tập của bạn:

Thể thao và giải trí: Tầm quan trọng của một lối sống lành mạnh

DLA ghi nhận tầm quan trọng của việc sống và trải nghiệm những năm tháng đại học. Nhiều hoạt động phục vụ nhu cầu giải trí của sinh viên được quan tâm với sự đa dạng của các hoạt động và chương trình hoạt động.

Đoàn Thanh niên không những khuyến khích lối sống lành mạnh mà còn tạo điều kiện cho các bạn phát triển kỹ năng, năng khiếu, tạo môi trường phát triển kỹ năng làm việc nhóm, tham gia các giải đấu giao lưu và xây dựng thêm nhiều mối quan hệ.

Trường DLA luôn tạo ra nhiều cơ hội cho sinh viên, học sinh, nhân viên, cựu sinh viên tham gia các hoạt động thể dục thể thao, giải trí góp phần đa dạng các hoạt động tại trường.

Các câu lạc bộ sinh viên

+ CLB học thuật

+ CLB Thể thao

+ Đội văn nghệ

+ Lớp thư pháp

Khám phá bản thân - Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

Hãy đến và cùng trải nghiệm không khí học tập tại DLA nhé, bạn sẽ có sự lựa chọn chính xác ngay thôi!

Cân bằng cuộc sống và việc học tập của bạn:

Thể thao và giải trí: Tầm quan trọng của một lối sống lành mạnh

DLA ghi nhận tầm quan trọng của việc sống và trải nghiệm những năm tháng đại học. Nhiều hoạt động phục vụ nhu cầu giải trí của sinh viên được quan tâm với sự đa dạng của các hoạt động và chương trình hoạt động.

Đoàn Thanh niên không những khuyến khích lối sống lành mạnh mà còn tạo điều kiện cho các bạn phát triển kỹ năng, năng khiếu, tạo môi trường phát triển kỹ năng làm việc nhóm, tham gia các giải đấu giao lưu và xây dựng thêm nhiều mối quan hệ.

Trường DLA luôn tạo ra nhiều cơ hội cho sinh viên, học sinh, nhân viên, cựu sinh viên tham gia các hoạt động thể dục thể thao, giải trí góp phần đa dạng các hoạt động tại trường.

Các câu lạc bộ sinh viên

+ CLB học thuật

+ CLB Thể thao

+ Đội văn nghệ

+ Lớp thư pháp