Tại DLA, chúng tôi tin rằng bạn là nhân tố quan trọng nhất và quyết định sự thành công trong công việc và cuộc sống của bạn sau này. Vì vậy, DLA luôn đảm bảo cho bạn tiếp cận dễ dàng với mọi nguồn hỗ trợ học tập thiết yếu, môi trường học tập chuyên nghiệp, giảng viên nhiệt tình và tận tâm…..

Chất lượng đào tạo góp phần làm nên thương hiệu của nhà trường, chính vì lẽ đó. Trong quá trình theo dõi giảng dạy, nhà trường thực hiện việc giám sát và thẩm định chất lượng giảng dạy, đảm bảo giảng viên dạy đủ số tiết cho từng môn học, thông qua việc lấy phiếu thăm dò của sinh viên về phương pháp giảng dạy, tạo thêm một kênh thông tin quan trọng nhằm đánh giá chất lượng giảng dạy đối với từng giáo viên, đây được xem là những tiêu chí quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. Cũng như các trường Đại học khác, Nhà trường sử dụng các biện pháp khác nhau nhằm nâng cao chất lượng đào tạo như: chất lượng đội ngũ giảng viên, chất lượng giáo trình, kết hợp với môi trường học tập hiện đại và phương pháp dạy học tiến tiến, để có thể rút dần khoảng cách giữa trình độ đầu vào và đầu ra của sinh viên, tạo ra những “sản phẩm” phù hợp với nhu cầu xã hội và có khả năng phát triển liên tục trong tương lai.

Phương pháp giảng dạy - Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

Tại DLA, chúng tôi tin rằng bạn là nhân tố quan trọng nhất và quyết định sự thành công trong công việc và cuộc sống của bạn sau này. Vì vậy, DLA luôn đảm bảo cho bạn tiếp cận dễ dàng với mọi nguồn hỗ trợ học tập thiết yếu, môi trường học tập chuyên nghiệp, giảng viên nhiệt tình và tận tâm…..

Chất lượng đào tạo góp phần làm nên thương hiệu của nhà trường, chính vì lẽ đó. Trong quá trình theo dõi giảng dạy, nhà trường thực hiện việc giám sát và thẩm định chất lượng giảng dạy, đảm bảo giảng viên dạy đủ số tiết cho từng môn học, thông qua việc lấy phiếu thăm dò của sinh viên về phương pháp giảng dạy, tạo thêm một kênh thông tin quan trọng nhằm đánh giá chất lượng giảng dạy đối với từng giáo viên, đây được xem là những tiêu chí quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. Cũng như các trường Đại học khác, Nhà trường sử dụng các biện pháp khác nhau nhằm nâng cao chất lượng đào tạo như: chất lượng đội ngũ giảng viên, chất lượng giáo trình, kết hợp với môi trường học tập hiện đại và phương pháp dạy học tiến tiến, để có thể rút dần khoảng cách giữa trình độ đầu vào và đầu ra của sinh viên, tạo ra những “sản phẩm” phù hợp với nhu cầu xã hội và có khả năng phát triển liên tục trong tương lai.