DLA đem đến một môi trường học tập và làm việc quốc tế lý tưởng, nơi sẽ giúp các bạn trở thành những cá nhân linh hoạt để sẵn sàng làm việc ở bất cứ nơi đâu. Không những thế, bạn còn có thể trải nghiệm thế giới qua những học kì trao đổi sinh viên thú vị tại Nhật Bản, Philippines, Singapore…

Một số thông tin tham khảo:

Cơ hội Quốc tế rộng mở - Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

DLA đem đến một môi trường học tập và làm việc quốc tế lý tưởng, nơi sẽ giúp các bạn trở thành những cá nhân linh hoạt để sẵn sàng làm việc ở bất cứ nơi đâu. Không những thế, bạn còn có thể trải nghiệm thế giới qua những học kì trao đổi sinh viên thú vị tại Nhật Bản, Philippines, Singapore…

Một số thông tin tham khảo: