Tháng 4 và tháng 5 năm 2019 là tháng có nhiều sự kiện quan trọng như: Lễ Kỷ niệm chiến thắng 30.04 và Quốc tế lao động 01.05, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nói chung và Trường DLA nói riêng được nghỉ ngơi để tham quan, vui chơi, giải trí.

Xem chi tiết nội dung thông báo: tại đây

Hiệu trưởng

Đã ký