Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An nay gửi tới CB-GV-NV và SV-HV 4 tài liệu tuyên truyền: an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy và một số văn bản liên quan tới sinh viên

Tài liệu an toàn giao thông: xem tại đây

Tài liệu phòng chống ma túy: xem tại đây

Tài liệu phòng cháy chữa cháy: xem tại đây

Một số văn bản liên quan tới sinh viên: xem tại đây