Tin tuyển sinh

Tuyển sinh Đại học (VLVH), liên thông Đại học (VLVH), Văn bằng 2 (chính quy) tại Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An

Tuyển sinh đại học (VLVH), liên thông Đại học (VLVH), Văn bằng 2 (Chính quy) đợt 2 - 2018

Tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học, văn bằng 2 (chính quy). Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật xây dựng, khoa học máy tính, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng

Tuyển sinh liên thông Đại học chính quy năm 2018 (Đợt 2)

Tuyển sinh liên thông Đại học chính quy năm 2018 (Đợt 2)

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học; Công văn số 35/DLA – QLĐT ngày 05/04/2018

Tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ 2 năm 2018 (đợt 2) liên kết với Trường Đại học Cần Thơ

Tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ 2 năm 2018 (đợt 2) liên kết với Trường Đại học Cần Thơ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Long An lần thứ X, Long An đang cùng với các tỉnh, thành trong cả nước phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Tuyển sinh đào tạo đại học năm 2018 (đợt 2) liên kết với Trường Đại học Cần thơ

Tuyển sinh đào tạo đại học năm 2018 (đợt 2) liên kết với Trường Đại học Cần thơ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Long An lần thứ X, Long An đang cùng với các tỉnh, thành trong cả nước phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Chiêu sinh lớp Kế toán trưởng

Chiêu sinh lớp Kế toán trưởng

Học viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Kiểm toán từ bậc Trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán như sau: Thời gian tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học và 3 năm trở lên

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 (đợt 2)

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 (đợt 2)

Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng