Tin tức chung

Trường DLA mở thêm ngành học mới Luật Kinh tế

Ở Việt Nam, hiện nay do nền kinh thế thị trường phát triển nhanh, xã hội Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn đối với nguồn nhân lực chuyên ngành luật kinh tế. Hoạt động tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác của luật sư, chuyên viên pháp lý là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh theo đúng pháp luật, đồng thời hỗ trợ tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển thị trường dịch vụ, giải quyết việc làm.

Sự tham gia tích cực của các chuyên viên pháp lý, luật sư trong các dự án đầu tư, các giao dịch kinh doanh, thương mại không chỉ góp phần huy động nội lực mà còn thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nhận thức và dự báo được nhu cầu nhân lực, Trường DLA đã tích cực xây dựng đề án mở thêm ngành Luật Kinh tế và đã được Bộ GDĐT chấp thuận.

Học tập để nâng cao trình độ là nhu cầu tất yếu trong công cuộc phát triển và đổi mới đất nước...
Học tập để nâng cao trình độ là nhu cầu tất yếu trong công cuộc phát triển và đổi mới đất nước...

Theo quyết định số 214/QĐ – BGDĐT, ngày 18-01-2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đào tạo trình độ Đại học hình thức chính quy ngành Luật Kinh tế, mã số 52380107. Như vậy, với quyết định này, Trường DLA đã có tổng cộng 8 ngành đào tạo theo hình thức chính quy hệ đại học bao gồm: Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Kế toán Kiểm toán, Kiến trúc, Xây dựng, Khoa học Máy tính và Luật Kinh tế.

Sinh viên Trường DLA
Sinh viên Trường DLA

Chương trình đào tạo ngành luật Kinh tế trình độ Đại học bao gồm 130 tín chỉ, trong đó:

  • Kiến thức giáo dục đại cương: 30 tín chỉ (TC), chiếm 23,08 % chương trình đào tạo;
  • Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: 90 tín chỉ, chiếm 69,23% chương trình đào tạo (gồm kiến thức cơ sở khối ngành và ngành 13 tín chỉ, chiếm 10%; kiến thức chung ngành chính 44 tín chỉ, chiếm 33,85%; khối kiến thức chuyên sâu ngành chính 10 tín chỉ, chiếm 7,69%; kiến thức bổ trợ bắt buộc 14 tín chỉ chiếm 10,77% và kiến thức bổ trợ tự chọn 9 tín chỉ chiếm 6,92%)
  • Thực tập tốt nghiệp: 4 tín chỉ, chiếm 3,08 %
  • Khóa luận tốt nghiệp hoặc học thay thế khóa luận: 6 tín chỉ, chiếm 4,62% chương trình đào tạo.

Sinh viên chuyên ngành Luật Kinh tế sau khi tốt nghiệp sẽ là các chuyên gia về pháp luật kinh doanh có thể đảm nhiệm các vị trí công việc ở các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh nói riêng; các đơn vị trực tiếp hoạt động kinh doanh của nhà nước; các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khác; các cơ quan tư pháp tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án; lực lượng công an kinh tế; các trung tâm trọng tài thương mại; các tổ chức tư vấn pháp luật nói chung và tư vấn pháp chế của các tổ chức kinh doanh trong và ngoài nước nói riêng; nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành luật kinh tế tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo....

Ban Thông tin