Thư viện | Website khoa | Thư điện tử | Elearning

Các thông báo

Thông báo về việc đảm bảo ANTT, ATGT trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm ATGT (tháng 9/2017)

Thông báo về việc đảm bảo ANTT, ATGT trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm ATGT (tháng 9/2017)

Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATGT cho CB-GV-NV và HSSV đơn vị mình nắm rõ thực hiện, đặc biệt là Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Thông báo việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9

Thông báo việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9

Từ thứ bảy, ngày 02 tháng 9 năm 2017 đến hết thứ hai, ngày 04 tháng 9 năm 2017. Thứ ba, ngày 05 tháng 9 năm 2017 sinh viên và học viên học bình thường theo thời khóa biểu. Đề nghị Quý Khoa, Ban, Trung tâm thông báo kịp thời đến sinh viên, học viên biết để thực

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2019

Chuẩn bị cho đại hội Đoàn Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA), Ban Chấp hành Đoàn trường luôn bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, kế hoạch và các hướng dẫn trong việc chuẩn bị cho đại hội, bảo đảm diễn ra theo đúng tiến độ và thành công tốt đẹp.

Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ

Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ

Nhằm để đảm bảo an toàn tính mạng của CB-GV-NV-HSSV và tài sản của trường đặc biệt trong những tháng mùa khô, nắng nóng nhiệt độ cao, nguồn nước khan hiếm. Hiệu trưởng đề nghị CB-GV-NV và HSSV cần đề cao cảnh giác và chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ...

Khởi động hội thi “Ánh sáng soi đường” năm 2017

Ánh sáng soi đường

Sau những thành công của Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ I, năm 2015, Hội thi lần thứ II sẽ chính thức trở lại với nhiều điểm mới thú vị...

Tham gia hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Ánh sáng soi đường lần thứ II, năm 2017

Tham gia hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Ánh sáng soi đường lần thứ II, năm 2017

Ban thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Đoàn các trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An, CĐSP Long An, nghiên cứu kế hoạch và thể lệ cuộc thi của Trung ương Đoàn (có đính kèm và được đăng tải trên website tinhdoan.longan.gov.vn) và triển khai một số nội dung cụ thể sau: