Các thông báo

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2019

Chuẩn bị cho đại hội Đoàn Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA), Ban Chấp hành Đoàn trường luôn bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, kế hoạch và các hướng dẫn trong việc chuẩn bị cho đại hội, bảo đảm diễn ra theo đúng tiến độ và thành công tốt đẹp.

Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ

Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ

Nhằm để đảm bảo an toàn tính mạng của CB-GV-NV-HSSV và tài sản của trường đặc biệt trong những tháng mùa khô, nắng nóng nhiệt độ cao, nguồn nước khan hiếm. Hiệu trưởng đề nghị CB-GV-NV và HSSV cần đề cao cảnh giác và chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ...

Khởi động hội thi “Ánh sáng soi đường” năm 2017

Ánh sáng soi đường

Sau những thành công của Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ I, năm 2015, Hội thi lần thứ II sẽ chính thức trở lại với nhiều điểm mới thú vị...

Tham gia hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Ánh sáng soi đường lần thứ II, năm 2017

Tham gia hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Ánh sáng soi đường lần thứ II, năm 2017

Ban thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Đoàn các trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An, CĐSP Long An, nghiên cứu kế hoạch và thể lệ cuộc thi của Trung ương Đoàn (có đính kèm và được đăng tải trên website tinhdoan.longan.gov.vn) và triển khai một số nội dung cụ thể sau:

Thay đổi lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2017

Thay đổi lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2017

Để tạo điều kiện cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 các chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp ôn tập, dự thi đạt kết quả tốt. Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

Thông báo về việc triển khai cấp lại sổ Đoàn, thẻ Đoàn và kết nạp Đoàn viên

Thông báo về việc triển khai cấp lại sổ Đoàn, thẻ Đoàn và kết nạp Đoàn viên

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016 - 2017. Căn cứ vào đề nghị của các chi Đoàn về việc cấp lại sổ Đoàn, thẻ Đoàn cho các Đoàn viên và kết nạp Đoàn viên cho các Đoàn viên đủ điều kiện theo đúng điều lệ Đoàn